„Komplexnú revitalizáciu pobočky slúžiacej dospelým čitateľom robíme od polovice apríla a skončíme v polovici júna. Je to jedna z prvých pobočiek petržalskej knižnice, takže už nadišiel čas na jej zrenovovanie.“ uviedla riaditeľka knižnice Katarína Bergerová. Knižnica prejde kompletnou úpravou vonkajšieho vstupného priestoru, modernizáciou dispozičného riešenia s malou relaxačnou zónou pre čitateľov a používateľov. „Tiež sa obnoví technické vybavenie, upraví knihovnícky mobiliár a prístupy k informačným zdrojom pre verejnosť. Výsledkom revitalizácie budú kvalitnejšie výpožičné služby, čitatelia a návštevníci budú môcť osobne, mailovo a telefonicky využívať aj poradenstvo, konzultácie a ponuku e-výpožičiek,“ dodala riaditeľka.

Do knižnice opäť o necelý mesiac

Zrevitalizovaná a zmodernizovaná pobočka na Lietavskej ulici bude prvou v štruktúre Miestnej knižnice Petržalka, ktorá bude plniť kvalitné komunitné, vzdelávaco-informačné služby pre dospelých od študentov stredných škôl až po seniorov. Pobočka má veľmi dobre zabezpečený knižný fond s množstvom kvalitnej literatúry od beletrie až po populárno-náučnú oblasť. Prví čitatelia ju môžu navštíviť už od 19. júna v obvyklých výpožičných hodinách.