Starostovia bratislavských mestských častí stoja za primátorom Matúšom Vallom, ktorý chce urobiť poriadok s parkovaním v hlavnom meste. Podľa niektorých šéfov častí je však otvorená ešte otázka cien parkovacích kariet či trvalého pobytu.

Nové pravidlá začnú fungovať až o rok, no zdá sa, že ľudí žijúcich v Bratislave alebo tých, čo dochádzajú za prácou do hlavného mesta, čaká jedna z najväčších zmien za posledné dlhé roky. Bratislava sa tiež chce vyvarovať košickej skúsenosti, kde za parkovací systém zodpovedala súkromná firma. ,,Získané peniaze sa vrátia do budovania ďalšej infraštruktúry na parkovanie a dopravu v Bratislave,“ tvrdí Vallo.

Rozpory načrtli v Petržalke

Jeden z rozporov už načrtol starosta Petržalky Ján Hrčka. Keďže rezidenčná karta má byť podľa návrhu mesta viazaná na miesto trvalého pobytu, ak teda občan býva v inej mestskej časti, bude musieť riešiť zmenu trvalého pobytu. „Preferujeme skôr výber rezidenčnej zóny na strane obyvateľa, teda nepodmienený adresou trvalého pobytu, ktorú môže mať napríklad v rodičovskom dome,“ konštatoval Hrčka.

Naopak, koncept parkovania víta ružinovský starosta. „Parkovanie je pre Ružinov problém číslo jeden spolu s kvalitou ciest a chodníkov. Zavedenie prednostného parkovania je preto nevyhnutnosťou. Považujeme za správne chrániť obyvateľov mesta, ktorí tu platia dane, vďaka čomu dokážeme zabezpečovať chod mesta a mestských častí,”hovorí starosta tejto mestskej časti Martin Chren.

Na druhej strane, menšie mestské časti sa obávajú, že sa premenia na odstavné parkoviská. Z toho dôvodu si odteraz kladú podmienky. Či už volaním po pravidelných kontrolách parkovania políciou, zabezpečením parkomatov, alebo umiestnením výrazného vodorovného značenia. „Napriek obavám to treba zaviesť a bodka,“uzatvára tému starosta Rače Michal Drotován.

Čo na to starostovia?

Starosta Ružinova Martin Chren: „Parkovanie je pre obyvateľov Ružinova problém číslo jeden. Zavedenie prednostného parkovania pre obyvateľov je preto v Ružinove nevyhnutnosťou.  Považujeme za správne chrániť obyvateľov mesta, ktorí tu platia dane.“

Starostka mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojová: „Na sociálnych sieťach sa anonymne šíria nepravdivé informácie o cenách za rezidentské karty a aj iné dezinformácie ohľadom pripravovanej parkovacej politiky. Keďže sa plánuje zavádzať postupne a nie naraz, priestor pre úpravy zostane aj naďalej.“

Starostka mestkej časti Rusovce Lucia Tuleková Henčelová: „Súhlasí s tým, čo primátor ohľadne novej parkovacej politiky predostrel. Čo sa problému parkovania týka, všetky mestské časti sú na jednej lodi.“  

Starosta mestskej časti Jarovce Jozef Uhler: „Chodníky treba vrátiť chodcom.“

Starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír: „Bratislava je pomaly európsky unikát v tom, že nemáme jednotnú parkovaciu politiku. Návrh, ktorý máme k dispozícií, vnímam ako veľké uľahčenie situácie pre obyvateľov s trvalým pobytom. Dúfam, že to mnohých, ktorí tu žijú, bude motivovať, aby si vybavili trvalý pobyt. A verím, že úrady budú čo najnápomocnejšie.

Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý: „Celomestská parkovacia politika v Bratislave je už niekoľkoročným spiacim evergreenom. Považujem za veľmi dôležité, že sa odstránil zrejme najzásadnejší konflikt -  do vzťahu medzi mesto a obyvateľa bola v minulosti vsúvaná súkromná spoločnosť, ktorá mala na Bratislavčanoch zarábať.“

Starosta mestskej časti Rača Michal Drotovan: „Parkovaciu politiku je v meste 21. storočia potrebné zaviesť. Samozrejme, detaily bude treba doriešiť a vyladiť.  Touto debatou prešli už nielen mestá ako Kodaň či Viedeň, ale aj Tallin, Bukurešť a Belehrad. Takže z mojej strany plná podpora. Treba to zaviesť a bodka. A ak ľudia v roku 2022 neuvidia pozitívne zmeny, tak si kľudne môžu zvoliť niekoho, kto im nasľubuje niečo, čo je nereálne, ale dobre sa to počúva. Máme však na mesto aj požiadavky. Magistrát musí zabezpečiť umiestnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia a  parkomatov na platenie  krátkoobrátkového parkovania.“

Starosta mestskej časti Dúbravka Martin Zaťovič: „Nakoľko včera mesto Bratislava oficiálne predstavilo zámer parkovacej politiky, jej finálna verzia ešte nie je schválená. Aktuálne narábame s pracovnou verziou, ktorá bude následne predkladaná v komisiách a na zastupiteľstvách mestských častí.“

Starosta mestskej časti Podunajské Biskupice Zoltán Pék:  "Návrh magistrátu na zavedenie parkovacej politiky podporujeme. Mala by byť jednotná pre všetky mestské časti. Naša mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice bude vytvárať zóny podľa svojich potrieb na problematických miestach. Verím, že zavedenie novej parkovacej politiky zlepší situáciu na našich cestách a zvýši aj počet obyvateľov s trvalým pobytom v našom hlavnom meste. V konečnom dôsledku tak bude mať Bratislava ako aj iné mestské časti viac financií na zlepšenie života svojich obyvateľov."

Mohlo by vás zaujímať:

Čo si myslíte o novej parkovacej politike? Vyjadrite sa v diskusii pod článkom...