V bývalej nocľahárni má vzniknúť podľa odhadu asi 30 bytov alebo ubytovacích jednotiek. „Poslanci odsúhlasili odkúpenie budovy za 479 874 eur,“ informoval hovorca magistrátu Peter Bubla. Bratislava potrebuje nájomné byty napríklad pre viac ako 500 žiadateľov, ktorí prišli o bývanie pre reštitúcie bytových domov.

 

„Rovnako sa musíme vedieť postarať o ľudí a rodiny, ktoré prechodne potrebujú podporu vo forme bývania. Nájomné bývania potrebujeme aj ako motiváciu pre zamestnancov v profesiách, ktoré v Bratislave súrne potrebujeme,“ dodáva Bubla. Primátor Matúš Vallo chce do konca tohto volebného obdobia pripraviť pre žiadateľov približne 1 000 nájomných bytov.

Jeho ambíciou je nastaviť systém výstavby tak, aby mesto vedelo zabezpečovať 200 nájomných bytov ročne počas 10 rokov. V Bratislave je vyše 204-tis. bytov, no len približne 1 % z nich sú nájomné (asi 2 300 bytov). Brno má napríklad 29-tisíc nájomných bytov, čo je 15 % z celkového počtu bytov v meste. Priemer EÚ v podiele verejných nájomných bytov na celkovom počte bytov je cca 10 %.

Vstup do ubytovne je zatarasený.
Vstup do ubytovne je zatarasený.
Zdroj: fb