Tak, ako pri každom pobyte v cudzej krajine, je aj u nás povinnosť navštíviť cudzineckú políciu. Pre zahraničných študentov či iných stážistov je však návšteva tohto policajného oddelenia nočnou morou. Aj keď totiž na Slovensko prišli väčšinou v rámci projektov, kde je od nich vyžadovaná angličtina, pracovníci cudzineckej polície im nerozumejú. To, že je to skutočne tak, sme si vyskúšali na vlastnej koži.

Marina strávila čakaním pol dňa, bez tlmočníčky by nevybavila nič.
Zdroj: autorka

Rozhodli sme sa overiť jazykovú zdatnosť tamojších pracovníkov, a tak sme ako doprovod sprevádzali výmennú študentku zo Srbska. ,,Dva týždne predtým, než začala škola, sme mali kurz slovenčiny. Naučili nás len základné frázy typu ahoj, dobrý deň, volám sa a ďakujem,'' vysvetľuje nám Agata. Aj keby sa slovensky učila o čosi dlhšie, pravdepodobne by nerozumela na takej úrovni, aby si mohla vybaviť povinné formality. ,,Občas zachytím nejaké to slovo, no je mi ľahšie rozprávať po anglicky. To bolo aj podmienkou Erasmu,'' hovorí ďalej.

To, že hovorí pravdu, potvrdzuje aj dokument, ktorý je zverejnený na oficiálnej stránke európskeho programu. Od študenta sa vyžaduje komunikácia v anglickom jazyku nezávisle od toho, či chce študovať v Belgicku, Francúzsku, Taliansku alebo Slovensku. Podľa uznavaného svetového inštitútu by cudzinec na to, aby bol schopný samostatne komunikovať v slovenčine a zároveň rozumieť, čo sa od neho vyžaduje, musel navštevovať intenzívny jazykový kurz minimálne 44 týždňov. Slovenčina totiž patrí do štvrtej skupiny náročnosti jazykov.