Nebudú teda tak často hospitalizovaní v nemocnici. V súčasnosti ležia na lôžkach aj pre rôzne jednodňové zákroky. Otvorením novej kliniky budú môcť podstúpiť zákrok a o pár hodín ísť domov.

Richterov odkaz rodičom detí s rakovinou: Nie ste spokojní? Choďte na súd

Deťom s rakovinou pomôže nová organizácia, záštitu prevzal prezident

Nový liek pre deti s rakovinou! Nádor zaženie vakcína s bielymi krvinkami

"Funguje to takto po celom svete. Uvoľnia sa nám postele pre vážnejšie prípady, ubudne aj zbytočná administratíva," povedala Alexandra Kolenová, prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie. Na projekte sa okrem vedenia detskej onkológie podieľa aj rodičovská nezisková organizácia Deťom s rakovinou.

V uplynulých dňoch sa už začali aj búracie práce. Denná klinika by mala byť na mínus druhom poschodí, tam je i detská onkológia. Priestory budú zahŕňať dve vyšetrovne, miestnosť pre lekárov, kuchynku pre rodičov s deťmi, izolačku pre pacientov, čakáreň vybavenú aj pre hranie detí a sociálne zariadenie.

Výstavbu kliniky zafinancujú Liga proti rakovine (100 000 eur), rovnakou sumou prispeje aj Združenie na pomoc detskej onkológii, veľkú časť peňazí poskytli i mnohé nadácie a individuálni darcovia.