Hasičov na odstránenie hniezda bodového hmyzu je vhodné privolať najmä v prípade verejného ohrozenia. Teda v prípade, že sa hniezdo nachádza v blízkosti škôl, škôlok, domov dôchodcov alebo na iných miestach s vysokým výskytom ľudí. „V prípade, ak sa hniezdo bodového hmyzu nachádza na súkromnom pozemku, pri domoch, bytoch a iných, zodpovedá za odstránenie hniezda majiteľ nehnuteľnosti alebo správca budovy a objektu,“ informovala nás hovorkyňa Križanová.

Pri zásahoch súvisiacich s odstraňovaním hniezd bodavého hmyzu z verejných priestranstiev je nutné využitie ochranného celotelového včelárskeho obleku so sieťkou. Postup hasičov pri odstraňovaní hniezd súvisí s tým, o aký bodavý hmyz ide. Ak ide o včelí úľ, tak sú na pomoc privolaní včelári, ktorí vedia včely odchytiť, prípadne presunúť celý úľ na iné miesto. Najviac práce s odstraňovaním hniezd majú hasiči v letných mesiacoch