„Nie je reálne, aby s výstavbou II. etapy električkovej trate do Petržalky začalo mesto skôr ako v roku 2021, ak by aj išli podľa lehôt, ktoré v súčasnosti platia,“ povedal analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Ján Kovalčík z Monitorovacieho výboru Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Situáciu o tom, ako je hlavné mesto pripravené na ďalšie stupne projektovej prípravy, vníma rozpačito. "Zaznela informácia, že ďalšie dva stupne projektovej prípravy počítajú s dobou uskutočnenia dva roky,“ spomenul dnes počas stretnutia mesta so zástupcami Monitorovacieho výboru Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Investorom II. etapy električkovej trate do Petržalky je hlavné mesto SR Bratislava.
Zdroj: Pavol Zachar

Analytik ďalej uviedol, že podľa informácií mesta počítajú s tým istým projektantom, ktorý robil prvú etapu električky. Rátal preto s tým, že čas na projektovú prípravu bude kratší. Obáva sa rizika, že budú stavbu robiť na poslednú chvíľu. „Ak nebudú ďalšie komplikácie, nie je výstavba trate do roku 2023 ohrozená,“ uviedol.

Aktuálny stav

Primátor Ivo Nesrovnal členov monitorovacieho výboru dnes uistil, že na projekte mesto v spolupráci s riadiacim orgánom intenzívne pracuje tak, aby stihlo všetky termíny a projekt mohol byť financovaný z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Mesto má v súčasnosti k dispozícii právoplatné stanovisko EIA, čiže posúdenie stavby z hľadiska vplyvu na životné prostredie. Rozbehol sa proces získavania kladných stanovísk k Dokumentácii pre územné rozhodnutie, v rámci ktorého získali zatiaľ 16 zo 48 potrebných stanovísk. Keď ich mesto bude mať, podá žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na MČ Petržalka.

Neočakávané faktory

Za zdržanie procesu 2. etapy električkovej trate môže podľa primátora niekoľko faktorov. Projekt museli prepracovať, keďže občania formou petície protestovali proti pôvodne plánovanej štvroprúdovke v okolí trate.

Mesto čelilo množstvu odvolaní zo strany jedného občana, čo proces predĺžilo o pol roka. Okrem toho museli do projektu zapracovať požiadavky Krajského dopravného inšpektorátu na zmenu križovatky Betliarska – Lietavská, čo trvalo ďalšie mesiace.

Nesrovnal zároveň uviedol, že termín začatia stavebných prác zatiaľ nie je známy a je ťažké hovoriť konkrétne termíny.

Električková trať v číslach

2023 má byť projekt zrealizovaný

48 stanovísk potrebuje mesto k Dokumentácii pre územné rozhodnutie

16 stanovísk už mesto získalo

7 zastávok pribudne

3,8 kilometra bude celkové predĺženie električkovej trate po Janíkov dvor