Následky silného vetra odstraňujú na Ondrejskom cintoríne, Martinskom cintoríne a cintoríne Kozia brána. "Ďalšie nebezpečné stromy na Martinskom cintoríne identifikujeme pre ich riešenie dodávateľským spôsobom,"podotkol Radoslav Vavruš, riaditeľ organizácie Marianum, ktoré má v správe bratislavské mestské cintoríny. Ukončenie prác predpokladá Marianum v utorok zhruba na poludnie.