V Bratislave sa nachádza asi 4 000 bezdomovcov. O časť nich sa postarajú útulky a v prípade ochorenia aj nemocnice. Avšak čo s takými, ktorí majú ľahký priebeh ochorenia COVID-19 alebo sa majú zdržiavať v karanténe? 

Primátor mesta Matúš Vallo sa rozhodol pre nich vybudovať chránený priestor v podobe kontajnerového mestečka na Zlatých pieskoch. Bude to dočasná karanténa pre bezdomovcov.

"Spustili sme prípravu dočasného chráneného karanténneho priestoru („kontajnerového mestečka“), v ktorom by títo ľudia dostali potrebnú starostlivosť a boli by im poskytnuté služby v prípade potreby domácej karantény počas čakania na výsledky odberov, alebo v prípade, že majú príznaky ochorenia s ľahkým priebehom," vysvetlil hovorca magistrátu Peter Bubla.

Takéto dočasné zariadenie považujeme za dôležité, aby mohlo byť naďalej zabezpečené fungovanie ostatných už fungujúcich služieb a zariadení pre ľudí bez domova v meste. Treba povedať, že so všetkými zariadeniami, ktoré v Bratislave poskytujú služby a poradenstvo pre ľudí bez domova, sme v intenzívnom kontakte. Veľmi radi by sme aj touto formou vyzdvihli ich činnosť v aktuálnej situácii, pretože sú to práve ľudia z týchto zariadení, ktorí sú napriek všetkým rizikám v teréne, dávajú ľuďom bez domova možnosť prevencie – či už zabezpečením prístupu k hygiene alebo k potrebným informáciám," dodal hovorca primátora. Bezdomovci vraj majú záujem ochrániť sa.

Mestečko sa zatiaľ skladá z 30 kontajnerov. "Riešime zabezpečenie personálu a vybavenia ako aj prefinancovanie, teda refundáciu nákladov ako súčasť záchranných prác v rámci mimoriadnej situácie. Pri financovaní ako aj zariadení potrebným vybavením nám už ponúkli súčinnosť aj niektoré súkromné spoločnosti,"dodal Bubla.