Mesto Bratislava informovalo dodávateľa, že akékoľvek meškanie prác na rekonštrukcii radiály po 31. októbri bude znamenať sankcie. "Pokuta za nedodržanie míľnika je v zmysle zmluvy vo výške 0,5 percenta zo zmluvnej ceny, čo je 270.000 eur," spresnil Bubla. 

Modernizácia dúbravsko-karloveskej radiály už v začiatku stavebných prác prináša viacero komplikácií.
Modernizácia dúbravsko-karloveskej radiály už v začiatku stavebných prác prináša viacero komplikácií.
Zdroj: Miro Miklas

Práce na rekonštrukcii električkovej trate meškali už minulý rok a ich prvú etapu, od zastávky Molecova po obratisko Kútiky, nestihli dokončiť ani v predĺženom termíne do konca októbra. Prvé zdržanie spôsobili podľa primátora Bratislavy Matúša Valla objektívne prekážky, a to zle zakreslené inžinierske siete. "Ďalšie zdržanie spôsobili problémy jedného z členov konzorcia, ktoré rekonštrukciu zabezpečuje, a ktoré budú riešené zmluvnou pokutou," podotkol ešte v decembri. Za finálnym zdržaním spustenia električky do Karlovej Vsi bol však podľa vedenia hlavného mesta spor s majiteľmi pozemkov pod elektrickou stanicou - meniarňou Dolné Krčace, pre ktorý nebolo skôr možné vykonať technické skúšky električky potrebné pre sprevádzkovanie trate. Napokon mesto pristúpilo ku krajnému a provizórnemu riešeniu napájania trakčného vedenia z náhradného zdroja. V tomto režime je od 19. decembra aj električka do Karlovej Vsi, po obratisko Kútiky, spustená.