V aktuálnom prvom kole obsadzuje bratislavská samospráva pozície predsedov predstavenstiev pre spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), Dopravný podnik Bratislava (DPB) a Metro Bratislava. Informoval o tom hovorca hlavného mesta Peter Bubla.

V BVS evidujú 22, v OLO 21, v DPB 24, v Metro Bratislava päť, v Mestských lesoch Bratislava sedem a v Generálnom investorovi Bratislavy 11 kompletných prihlášok. "Nasledovať teraz bude proces výberu kandidátov, ktorí spĺňajú kritériá. Výber pôjde podľa rokovacieho poriadku, ktorý je zverejnený na webe spolu s etickým kódexom,"spresnil Bubla. Primátor Bratislavy Matúš Vallo zároveň ustanovil etickú poradkyňu pre výberový proces Luciu Berdisovú na pomoc pri riešení prípadných etických dilem, konfliktov záujmov a ostatných otázok vo vzťahu k etickému kódexu.

Uchádzači spĺňajúci kritériá budú prizvaní na osobný pohovor s profesionálnymi personalistami. Následne si na základe bodového hodnotenia uchádzačov a kontroly integrity výberové komisie vyberú piatich najkvalifikovanejších uchádzačov na samotné neverejné a verejné vypočutie na výberovom konaní. "Životopisy uchádzačov, ktorí budú pripustení na vypočutie pred komisiu, budú zverejnené na internete a verejnosť bude mať možnosť ich preštudovať, ale aj sa k nim vyjadriť (najmä z hľadiska upozornenia na nepravdivé skutočnosti či riziká kandidátov),"podotkol hovorca Bratislavy.

Neverejná časť vypočutia sa uskutoční priamo pred verejným vypočutím, kde bude kandidát oboznámený so zisteniami z kontroly integrity. Členovia komisie budú mať možnosť pýtať sa uchádzača na jeho predchádzajúce pôsobenie, skúsenosti, ako aj pochybnosti vyplývajúce so zistení kontroly integrity. "V prípade konfrontácie s informáciami, ktoré sa objavia ako výsledok kontroly integrity, dostane uchádzač možnosť z výberového konania odstúpiť. Na neverejnom vypočutí sa môže zúčastniť aj jeden zástupca za každý poslanecký klub, s výnimkou klubu, ktorého nominant je členom výberovej komisie pri danom výberovom konaní,"spresnil Bubla.

Verejné vypočutie bude nasledovať priamo po neverejnom vypočutí a pozostávať bude z prezentácie kandidáta, otázok komisie a verejnosti. Na základe všetkých zhromaždených materiálov a vystúpení následne komisia rozhodne o poradí kandidátov. Primátor dostane odporúčanie komisie a má možnosť sa s odporúčanými kandidátmi stretnúť. Následne by mal rozhodnúť a predložiť návrh mestskému zastupiteľstvu.

"Primátor musí akceptovať odporúčanie komisie, vrátane poradia. V prípade zásadného nesúhlasu s postupom a výsledkom má možnosť výberové konanie zopakovať. Toto rozhodnutie musí zdôvodniť a malo by byť výnimočné," uviedol Bubla. Noví predsedovia predstavenstiev budú zároveň vykonávať činnosti, ktoré doteraz vykonávali generálni riaditelia uvedených spoločností.