Bratislavčania si musia zvykať na to, že v najbližších dňoch sa v niektorých mestských častiach električkou neodvezú. Pri rekonštrukcii Karlovesko-dúbravskej radiály pri Križovatke Molecova, ktorá už bola takmer hotová, došlo ku zmenám a museli ju znova rozkopať.

Magistrát na sociálnej sieti informoval, že sa dočasne uzatvorí prejazd z Molecovej na Karloveskú v smere do centra hlavného mesta do nedele 28. júna. Dôvodom uzávery je prekládka plynovodu a kanalizácie na Karloveskej pri križovatke s Molecovou.

Rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej radiály. Aktuálne sa robí posledná, tretia etapa.
Rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej radiály. Aktuálne sa robí posledná, tretia etapa.
Zdroj: Tomáš Valent

Rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur sa začala vlani v júni. Doteraz sa urobili dve etapy, a to od zastávky Molecova po obratisko Kútiky a od obratiska po Záluhy (Damborského). Od mája sa robí tretia a zároveň posledná etapa modernizácie radiály. Práce majú trvať do septembra tohto roka.

Rekonštruuje sa aj v Rači

Časť električkovej trate v Rači medzi zastávkami cintorín Rača a Púchovská začali rekonštruovať v polovici júna. "Dôvodom rekonštrukcie je odstránenie havarijného stavu, zvýšenie prejazdovej rýchlosti električiek a zníženie hlučnosti trate v zlom technickom stave," informoval vtedy vedúci odboru marketingu a komunikácie Dopravného podniku Bratislava (DPB) Matej Michlík.

Rekonštrukcia časti električkovej trate v bratislavskej Rači.
Rekonštrukcia časti električkovej trate v bratislavskej Rači.
Zdroj: Pavol Zachar

Dopravca tvrdí, že ak by časť trate neobnovil, hrozilo by pre jej zlý technický stav úplné prerušenie premávky električiek v úseku Vozovňa Krasňany – Komisárky. V rámci rekonštrukcie príde aj k oprave zastávkového prístrešku Záhumenice, Drevona a cestných prejazdov cez električkovú trať.

Trať v Petržalke v roku 2023

Projekt druhej etapy električkovej trate v Petržalke (Bosákova - Janíkov dvor) je aktuálne v štádiu prípravy dokumentácie a súťažných podkladov na výber zhotoviteľa. Podľa hovorkyne Bratislavy Kataríny Rajčanovej výberové konanie na zhotoviteľa stavby plánuje magistrát zverejniť do konca augusta.

Spustenie prvej etapy električkovej trate do Petržalky.
Spustenie prvej etapy električkovej trate do Petržalky.
Zdroj: MATEJ JANKOVIC

Mesto deklaruje, že postupuje podľa harmonogramu, ktorý určuje koniec stavby na rok 2023. "Zatiaľ pracujeme na potrebných dokumentáciách pre začiatok stavby a jej rozbehnutie - preto to navonok môže pôsobiť, akoby sa nič nedialo, avšak pracuje sa na zodpovednej príprave všetkých náležitostí," uviedol magistrát v komentári na sociálnej sieti.

Električková trať bude mať celkovú dĺžku 3,8 kilometra, sedem zastávok v úseku od Rusovskej cesty po Janíkov dvor cez centrálnu petržalskú os. Predpokladané náklady na projekt sú 114 miliónov eur.