Podľa slov riaditeľa Vladimíra Vida vraj nemocnica v Bojniciach vykazovala k 31. decembru minulého roka 938 zamestnancov, z toho je väčšia časť zdravotníckych zamestnancov. "Vzhľadom na situáciu, ktorá je v ostatných zdravotníckych zariadeniach, čo je nedostatok lekárov a sestier, myslím, že tu máme celkom uspokojivú situáciu. Máme dostatok lekárov aj sesterského a ošetrovateľského personálu," uviedol Vido.
 Vedenie zdravotníckeho zariadenia vidí určité rezervy v technicko-hospodárskych pracovníkoch. "Tam sa robí personálny audit a budú tam i racionalizačné opatrenia," spresnil riaditeľ, ktorý zároveň vylúčil hromadné prepúšťanie. "Pokiaľ sa bude znižovať stav zamestnancov, bude sa znižovať postupne," doplnil.
 "Súčasný systém financovania nemocníc v Slovenskej republike je nastavený tak, že poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti, teda nemocnica, ktorá poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť, to znamená, že má aj pacientov s ťažkými diagnózami, nevie dosiahnuť významný hospodársky výsledok. To je fakt,"načrtol ďalej Vido. 
 Na druhej strane ale treba podľa neho povedať, že nemocnica v Bojniciach má ekonomické problémy, k 31. decembru 2018 tam bol evidovaný dlh na úrovni 29 miliónov eur. "Podstatnú časť tohto dlhu tvorí záväzok voči Sociálnej poisťovni. Ide o časť neodvedeného sociálneho poistného za zamestnávateľa. Chcem deklarovať, že všetky záväzky za zamestnanca, či už zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, sú splnené," ozrejmil. 

Oddĺženie o polovicu

 Bojnická nemocnica sa zapojila do oddlžovacieho procesu, ktorý organizuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Oddlžená by mala byť približne o polovicu dlhovej služby, čo riaditeľ označil za celkom solídny ekonomický reštart. Podľa jeho názoru má nemocnica aj určité rezervy v nákladoch servisu pre zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. "Tie rezervy v nákladoch v túto chvíľu analyzujeme a budú tam prevedené aj optimalizačné činnosti," spresnil.
 Riaditeľ NsP Prievidza označil za svoju prioritu i spustenie operačných sál, ktorých dobudovanie TSK zabezpečil ešte minulý rok. "Kauza operačné sály je známa asi všetkým občanom hornej Nitry. Stavebné povolenie na rekonštrukciu operačných sál bolo vydané v roku 1999, čiže tento rok máme v podstate výročie 20 rokov. Operačné sály sú v podstate hotové, prebehlo kolaudačné konanie, treba dorobiť ešte nejaké kolaudačné chyby a urobiť verejné obstarávanie, ktoré by malo vysúťažiť zariadenie do nich a operačné sály sa môžu otvoriť," priblížil. 
Vido nastúpil na post riaditeľa bojnickej nemocnice 1. februára tohto roka. Vyštudovaný ekonóm a bývalý ekonomicko-technický námestník Univerzitnej nemocnice v Martine vzišiel ako víťazný uchádzač z výberového konania, do funkcie ho schválili poslanci TSK. Nemocnicu niekoľko rokov viedli riaditelia, ktorých TSK poveril riadením.