Uznávaná knihárka Lida Mlichová predstavila americkým študentom zákulisie knihárskej tvorby, históriu tohto remesla i príbehy skryté za jej knihami. „Aby sa s knihárskym umením poriadne zoznámili, každý študent si v našej dielni vlastnoručne vyrobil knihu,“ povedala Lida Mlichová.

Medzinárodný vzdelávací program, ktorý doviedol Američanov aj do Žiliny, funguje vyše 75 rokov a má pobočky v 70. krajinách. Absolvovalo ho vyše sto tisíc študentov. Okrem vzdelávania sa mladí zoznamujú aj s kultúrou a históriou krajiny, ktorú navštívia. Zrejme im to prospieva: viacerí absolventi programu sa stali nositeľmi Nobelových cien alebo sú predstaviteľmi Najvyššieho súdu USA.