Žiaci druhého stupňa základných škôl sa vzdelávajú na diaľku od 26. októbra, stredoškoláci už od 12. októbra. Toto opatrenie výrazne zasiahlo slovenské rodiny. Drvivá väčšina, až 77 % rodičov, považuje učenie detí z domu za náročnejšie. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý si objednala strana Spolu.

Hlavným problémom je nedostatok času, no aj to, ako motivovať deti k učeniu. Až 31 % rodičov uviedlo, že učivo pre 5. - 9. ročník ZŠ je pre nich náročné a nevedia s ním svojim deťom pomôcť. Týka sa to aj 24 % rodičov s vysokoškolským vzdelaním.

Dištančné vzdelávanie je pre slovenské rodiny náročné aj finančne. Až 53 % domácností muselo dokúpiť počítač, notebook alebo iné zariadenie, aby sa ich dieťa vedelo takto vzdelávať. Viac ako štvrtina rodičov minula od 300 do 500 eur, 17 % dokonca viac ako 500 eur. Väčšina detí sa vzdeláva cez notebook, no až štvrtina sleduje vyučovanie cez mobil. „Ak chceme robiť kvalitnejšiu, interaktívnejšiu výučbu, cez malý displej je to problém,“ ozrejmil predseda strany Spolu Juraj Hipš.

Výsledky prieskumu - Čo si rodičia myslia o dištančnom vzdelávaní
70% rodičov pomáha svojim deťom s prípravou na dištančné vyučovanie a s domácimi úlohami Pre 77% rodičov je teraz učenie s dieťaťom náročnejšie, ako keď deti chodili do školy 47% rodičov nemá čas popri iných povinnostiach 36% rodičov nevie, ako dieťa k učeniu motivovať (37% rodičov s VŠ vzdelaním) Pre 31% rodičov je učivo pre 5.-9. ročník ZŠ náročné a nevedia s ním deťom pomôcť (24% rodičov s VŠ vzdelaním) 56% detí používa notebook 24% detí sa učí cez mobilný telefón 17% detí používa stolový počítač 3% detí používajú tablet - Až 40% detí sa túto techniku delí aj s iným členom domácnosti 53% rodičov muselo dokúpiť techniku, aby sa ich deti mohli dištančne vzdelávať 27% minulo 301-500 eur 17% minulo viac ako 500%

Do prieskumu sa zapojilo 517 rodičov z celého Slovenska a odpovede zbierali v online ankete. Ide teda iba o rodiny, ktoré majú prístup na internet. „Tieto čísla by boli ešte oveľa alarmujúcejšie, keby boli vo vzorke aj rodičia 180-tisíc detí, ktoré nemajú prístup k online vzdelávaniu,“ komentuje Hipš.

Vrátiť sa do školy chcú aj samotní žiaci. Janko (15) býva na lazoch nad Prochotom a navštevuje konzervatórium. Keď je škola otvorená, vstáva o piatej ráno a s dvomi prestupmi cestuje dve hodiny do školy. Človek by čakal, že mladý muž bude rád zavretej škole. Opak je však pravdou. „Robiť umenie online sa dá chvíľku, ale takto sa veľa nenaučím,“ povedal mladý hudobník. Okrem osobného kontaktu s rovesníkmi a učiteľmi má problémy aj s internetovým pripojením. Každé tretie slovo vypadáva.

Článok pokračuje na ďalšej strane: Slovensko ide opačnou cestou ako iné európske krajiny, čo na to minister školstva? »