Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv bolo nahlásené prvé úmrtie po zaočkovaní. „Ide o prípad podobný tým, ktoré poznáme z Nórska, Nemecka či iných európskych krajín. Išlo o pacienta vo vyššom veku (79) s viacerými chronickými ochoreniami, ktoré pitva určila ako hlavnú príčinu úmrtia,“ informovala hovorkyňa ŠÚKL Magdaléna Jurkemíková.

„K celkovému zhoršeniu zdravotného stavu tohto pacienta prispeli aj inak mierne nežiaduce účinky po očkovaní – horúčka a slabosť,“ doplnila Jurkemíková. Očkovanie u pacientov vo vysokom veku s viacerými chronickými ochoreniami, ktorým by aj mierne nežiaduce účinky mohli spôsobiť závažné zdravotné ťažkosti, je potrebné posúdiť individuálne, uviedla hovorkyňa.

Každé hlásené podozrenie na závažný nežiaduci účinok sa prešetruje a nežiaduce účinky sa monitorujú štátnym ústavom na Slovensku a aj na celoeurópskej úrovni. Bezpečnosť vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19 sa vyhodnocuje aj bezpečnostným výborom Európskej liekovej agentúry na mesačnej báze. Záver z prvého prehodnotenia sa očakáva prvý februárový týždeň.

Štátny ústav ku dnešnému dňu eviduje 353 hlásení na podozrenia na nežiaduce účinky po vakcíne Comirnaty. Z toho 24 hlásení bolo vyhodnotených ako závažných.

Najčastejšie hlásené sú bolestivosť v mieste vpichu a bolesť ramena či končatiny, do ktorej bola podaná vakcína. Ďalej sú to očakávané nežiaduce účinky po očkovaní, ako napr. zvýšená teplota, zimnica, bolesť hlavy, svalov a kĺbov, slabosť, únava, nevoľnosť a iné. Medzi podozreniami na závažné nežiaduce účinky sú napríklad alergické reakcie alebo prekolapsový stav. Zatiaľ nahlásené podozrenia na nežiaduce účinky sú obvyklé a sú v súlade so známymi nežiaducimi účinkami, ktoré sú uvedené aj v dokumentácii k lieku.

Podobné prípady: Čítajte na ďalšej strane >>>