Aj keď sme už od väčšiny opatrení upustili, nosenie rúšok ostáva stále povinné. Musíme ich nosiť v obchodoch, v prostriedkoch hromadnej dopravy, v interiéroch budov a hygienici z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) odporúčajú nasadiť si rúško aj v exteriéri, pokiaľ sme od cudzích osôb vzdialení menej ako dva metre. Niektorí ľudia však, najmä kvôli zdravotnému stavu, rúško nosiť nemusia. Cez víkend na tento zoznam pribudlo zopár ďalších výnimiek.

 

Od soboty 4. júla od 6:00 h sa výnimka z povinného nosenia rúšok, resp. mať inak prekryté horné dýchacie cesty, vzťahuje aj na osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu. Ide napríklad o chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, astmu, z kožných ochorení seboroický zápal kože.

Kto NEMÁ povinnosť nosiť rúško: 

 • deti do 3 rokov veku,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby s chronickými  ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
 • vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
  pedagogickí zamestnanci alebo odborní zamestnanci (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiaci základnej a strednej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiaci pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
 • poslucháči pri konaní štátnych jazykových skúšok,
 • deti v interiéri materskej školy a jaslí,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
 • detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
 • účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
 • osoby vo wellness a umelých kúpalísk,
 • účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež,  vrátane personálu, pri  všetkých aktivitách  v rámci  lokality, vyhradenej na konanie  daného  zotavovacieho podujatia, ako aj  pri  pobyte vo voľnej prírode,
 • zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Kto musí ísť na TEST po príchode z cudziny >>