Čisté príjmy pracujúcich aj živnostníkov by mali byť vyššie. Od 1. januára vstúpila do platnosti novela zákona, ktorá upravila hranicu nezdaniteľného minima. „Nezdaniteľné minimum je časť príjmu, z ktorej človek neplatí vôbec žiadne dane. Čím je suma vyššia, tým viacej „nezdanených“ peňazí ostáva zamestnancom a živnostníkom v peňaženke,“ vysvetlil Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Od nového roka sa v tomto smere udiali hneď dve pozitívne zmeny: zmenil sa spôsob výpočtu a zároveň stúpla suma životného minima, od ktorej je nezdaniteľná časť odvodená. Doteraz sa ročné nezdaniteľné minimum počítalo ako 19,2-násobok životného minima, po novom to bude až 21-násobok. „Navyše, životné minimum sa pre obdobie od júla 2019 do júla 2020 zvýšilo na 210,20 eura, predtým to bolo 205,07 eura. Mesačne si zamestnanec bude môcť odpočítať od základu dane o bezmála 40 eur viac. Kým v roku 2019 to bolo 328,12 eura mesačne, v roku 2020 to bude 367,85 eura. Ročne si tak môžu zamestnanci aj živnostníci odpočítať zo základu dane 4 414,20 eura,“ dodal analytik.

Celkovo tak daň z príjmov zamestnancov a živnostníkov môže klesnúť aj o viac ako 90 eur za rok. Konkrétny dopad však závisí od výšky príjmu konkrétneho daňovníka. Ak zamestnanec zarába napríklad 1 000 eur v hrubom, jeho čistá mzda by sa mala zvýšiť o 9,19 eur mesačne.

Nie každý však dostane pridané rovnako. „Na celú výšku nezdaniteľnej časti 4 414,20 eura bude mať nárok každý, koho základ dane za rok 2020 nebude vyšší ako 92,8-násobok životného minima, teda 19 506,56 eura. Koho základ dane túto sumu prekročí, tomu sa nezdaniteľné minimum kráti,“ informoval Búlik. Zamestnancovi, ktorý zarába napríklad 2 000 eur mesačne v hrubom sa nezdaniteľné minimum zníži na 341 eur. Je to o takmer dvadsať eur menej ako tomu, ktorý sa do hranice zmestil. Tým pádom dostane v čistom pridané menej. Ak niekto dosiahne ročný príjem vo výške 176,8-násobku životného minima, teda 37 163,36 eura, nezdaniteľné minimum klesne na nulu. To platí pre tých, ktorí mesačne zarobia viac ako 3 096 eur. 

Cieľom novely je zvýšiť životnú úroveň pracujúcich. S opatrením však nesúhlasia samosprávy, ktorým zníži príjmy a spôsobí problémy.

Ako sa zmeny prejavia na čistom príjme »