Minimálna mzda bola od budúceho roka stanovená vo výške 580 eur. Po tom, čo sa zamestnávatelia a odborári nevedeli dohodnúť, o tejto sume rozhodlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.


Do parlamentu sa teraz dostal návrh poslancov Roberta Fica a Erika Tomáša, ktorý stanovuje pravidlo na stanovenie minimálnej mzdy. Ľudia tak budú vopred vedieť, o koľko sa zvýšia minimálne zárobky a na ne naviazané vyššie platové stupne. Finančný výbor ho už schválil a odobril na ďalšie prerokovanie.

 


Nový vzorec sa má použiť v prípade, že sa medzi sebou nedohodnú zamestnanci a zamestnávatelia. Tento rok zamestnanci chceli minimálku vo výške 630 eur a zamestnávatelia vo výške 552. Končené slovo malo ministerstvo práce, ktoré zväčša zvolí zlatú strednú cestu, v tomto prípade 580 eur.


Ak sa nedohodnú najneskôr do 31. augusta, použije sa vzorec, ktorý stanoví zákon. „Jeho základom bude priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve SR zverejnená Štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Mesačná minimálna mzda bude 60 % tejto sumy,"priblížil Tomáš.


Ak by teda zákon už platil, minimálna mzda na rok 2020 by predstavovala sumu 607,80 eur. To je totiž 60 percent z priemernej mzdy za rok 2018, ktorá predstavovala 1013 eur.


Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2020. Prvýkrát by sa minimálna mzda podľa nových pravidiel určila na rok 2021. Stanoviť sa má celým číslom.


Finančný výbor dnes schválil aj rekreačné poukazy pre zamestnancov vo firmách, kde pracuje menej ako 49 ľudí. Jedinou podmienkou je, že musí mať odpracovaných aspoň 24 mesiacov.

Mohlo by vás zaujímať: