Keď si po prílete nenájdete na páse svoju batožinu, alebo príde poškodená či vykradnutá, ihneď o tom informujte zástupcu leteckej spoločnosti, s ktorou ste leteli. Ak dovolenkujete prostredníctvom cestovky, tak aj jej delegáta.

„Základným pravidlom je bezprostredne po prílete, ešte v priestoroch príletovej haly, kontaktovať oddelenie reklamácií a spísať o tom protokol, tzv. PIR – Property Irregularity Report. Oddelenie reklamácií nájdete pod názvom Baggage Claim alebo Lost and Found,“ vysvetlila Veronika Ševčíková, hovorkyňa bratislavského Letiska M. R. Štefánika.

prehlad-poplatkov-za-batozinu-lietadle-ktore-aerolinky-vam-odvezu-kufre-zadarmo.html

Koho žiadať o náhradu škody

Spolu s protokolom PIR dostanete na letisku zároveň informácie o tom, akým spôsobom máte kontaktovať leteckú spoločnosť so žiadosťou o náhradu škody, prípadne poisťovňu, ak ste si stratu či poškodenie batožiny poistili. „S protokolom PIR, ktorý vystaví letisko ako potvrdenie o strate, poškodení či vykradnutí batožiny, potom pasažier kontaktuje leteckú spoločnosť či už cez formulár na webovej stránke leteckej spoločnosti alebo cez kontaktné centrum. Po uznaní reklamácie letecká spoločnosť preplatí cestujúcemu škodu. Zodpovednosť za poškodenie batožiny teda nesie letecká spoločnosť, s ktorou pasažier letel, nie letisko,“ uzatvára Ševčíková.

Čo vám musia poskytnúť

Pri strate batožiny máte zvyčajne nárok na základné hygienické potreby a dovolenkové oblečenie. Lepšie letecké spoločnosti v takomto prípade dokonca v rámci náhrady škody ponúkajú aj cestovné kufre. Avšak pokiaľ ste mali v stratenej alebo poškodenej batožine aj drahšie veci ako fotoaparát, notebook či športové potreby, ktoré sa vám nezmestili do povolenej príručnej batožiny, takúto škodu vám letecká spoločnosť nenahradí. Ak si balíte na dovolenku cennejšie veci, oplatí sa vám ešte pred cestou poistiť si v rámci cestovného poistenia aj batožinu.

Zbalíte 80 vecí do príručnej batožiny?Ukážeme vám, ako sa to dá

„Toto poistenie vám zabezpečí finančnú náhradu za poškodené, odcudzené alebo stratené veci počas cesty. Pri oneskorenom dodaní batožiny vám poisťovňa preplatí nákup nevyhnutných predmetov osobnej spotreby, napríklad zubnú kefku či spodnú bielizeň,“ hovorí Pavol Michalec, odborný garant pre neživotné poistenie Universal maklérsky dom.

O 6 hodín pri mori: 6 destinácií, ktoré zvládnete autom!

Za vreckárov vás neodškodnia

Poistenie sa nevzťahuje na vreckové krádeže a krádeže batožiny zo stanu. Neodškodnia vás ani vtedy, ak si neustrážite batožinu na lavičke v parku alebo ju necháte v aute, ktoré ste nezamkli. Poisťovne preplácajú škody pri odcudzení batožiny len vtedy, ak bola prekonaná prekážka. „Poistné plnenie sa nevzťahuje ani na ukradnuté doklady, cestovné lístky, hotovosť, platobné karty, kľúče, nosiče dát, predmety zberateľskej hodnoty, okuliare, potraviny a nápoje. Poisťovňa preplatí len náklady na úradné poplatky za obstaranie náhradných dokladov. Pri krádeži, lúpeži alebo strate platobných prostriedkov vám poisťovňa môže poskytnúť finančnú zálohu, ktorú vrátite po návrate domov,“ upozorňuje Pavol Michalec.

Doklady, peniaze, platobné karty a cennosti preto majte vždy pri sebe a pri ich strate v cudzine kontaktujte najbližší zastupiteľský úrad. Po prihlásení sa do mobilnej siete v dovolenkovej destinácii vám spravidla príde SMS s kontaktom.

Tieto riziká vám kryje poistenie batožiny

– krádež, vlámanie, lúpež

– poškodenie, zničenie, strata batožiny pri dopravnej nehode alebo živelnej udalosti, prípadne v dôsledku ťažkého úrazu alebo náhleho ochorenia

– strata celej batožiny odovzdanej prepravcovi

V niektorých poisťovniach si drahšiu elektroniku, fotoaparáty, kamery, notebooky, či športové potreby treba poistiť zvlášť, pretože nie sú v základnom krytí poistenia batožiny.