Doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia (PZP) všetci dobre poznáme. Každý vodič ju musí mať počas jazdy pri sebe a pri kontrole ju predložiť policajtom. Bez tejto karty automobil nesmie jazdiť po verejných komunikáciách, rovnako nemôže ísť ani do zahraničia. Má medzinárodnú platnosť a jej farba, forma a štruktúra je štandardizovaná v rámci krajín patriacich do Systému zelenej karty. Jedna z jej špecifických vlastností sa však už od 1. júla zmení. 

Po novom bude mať tento doklad čierno-bielu farbu. Prečo je táto zmena dôležitá? Hlavným dôvodom je zjednodušenie doručovania zelenej karty emailom. Nebude tak viac potrebné čakať na doručenie zásielky z poisťovne alebo navštevovať pobočku, ale doklad si majitelia áut jednoducho vytlačia na svojich tlačiarňach. Ďalším cieľom zmeny zafarbenia je zníženie nákladov na špeciálny zelený papier a aj dopadov na životné prostredie.

Okrem farby zostáva však všetko v starých koľajach. Poistenie zostáva aj naďalej povinné a vodič musí mať tento doklad počas jazdy pri sebe. V budúcnosti však pravdepodobne táto povinnosť odpadne. O niekoľko rokov budeme využívať zelenú kartu v digitálnej forme, na to si však ešte počkáme. Policajti si tak budú schopní overiť zaplatenie poistného priamo v databáze. Digitalizácia je zatiaľ hudbou budúcnosti, bližší termín nateraz nie je známy. 

Nie je to ani tak dávno, čo tento doklad prešiel podobnou zmenou. Do októbra minulého roku platilo, že každý vodič musel mať pri sebe dve karty, bielu a zelenú. Biela platila na Slovensku, zelená v zahraničí. Poisťovne však dlho upozorňovali, že ide o zbytočnú administratívu a napokon sa im podarilo presadiť zrušenie bielej karty. Od 1. októbra je preto povinné mať pri sebe len zelenú kartu. 

Ako sa zmena dotkne šoférov? Čo treba spraviť? »