Od 1. júla sa tisícky Slovákov, ktorí opatrujú rodičov, súrodencov alebo deti s ťažkým zdravotným postihnutím, môžu tešiť na viac peňazí. Príspevok na opatrovanie sa zvýši na na úroveň aktuálnej čistej minimálnej mzdy, ktorá v roku 2020 predstavuje čiastku 476,74 eura. Bude to znamenať skoro 50 eur mesačne navyše, oproti súčasným 430,35 eurám mesačne. Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých ŤZP nová suma príspevku bude 634,06 eura.

Ministerstvo práce navrhlo zvýšenie tohto príspevku ešte vo februári. Výmena vlády a následná koronakríza spôsobili odklad návrhu na dobu neurčitú. Chvíľu to vyzeralo aj tak, že sa príspevok zvyšovať tento rok nebude, keď minister práce Milan Krajniak začiatkom mája návrh stiahol a upozornil na to, že v tohtoročnom štátnom rozpočte nie je na zvýšenie príspevkov na opatrovanie naplánované „ani euro“.

Napokon návrh v pozmenenej forme prešiel. Skutočná výška dávky, ktorá bude vyplatená, závisí od toho, aký príjem či dôchodok má človek, ktorého opatrujete. Ak je vyšší ako 2-násobok životného minima jednej dospelej osoby, prebytok sa odčíta od základného príspevku. Ak sa staráte o nezaopatrené dieťa, príspevok sa kráti, až keď jeho príjem prevyšuje 3-násobok životného minima dospelého. 

Výnimku majú seniori. Ak človek, ktorý niekoho opatruje, poberá dôchodok, príspevok nezávisí od príjmu opatrovanej osoby, ale je nastavený automaticky. Po starom mu za opatrovanie jednej osoby vyplácali 215,18 eura, od júla sa táto suma zvýši na 238,37 eur. 

Pozrite, ako sa od 1. júla zmení výška príspevku na opatrovanie.
Pozrite, ako sa od 1. júla zmení výška príspevku na opatrovanie.
Zdroj: mh

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na pomoc iného človeka. Príspevok sa poskytuje vo výške, ktorá zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách. Osobnú asistenciu vykonáva osobný asistent, ktorému ŤZP vyplatí odmenu za každý kalendárny mesiac podľa rozsahu vykonanej osobnej asistencie.V apríli príspevok poberalo asi 60-tisíc Slovákov, z ktorých bolo 37-tisíc v produktívnom veku a 23-tisíc seniorov.

 Čítajte na ďalšej strane: Zvýši sa od júla aj sadzba za hodinu asistencie? »