Na pracovisko Slovenskej pošty boli privolaní inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Žiline, ktorí škorpióna prevzali a budú v prípade ďalej konať. K ohrozeniu pracovníkov pošty, našťastie, neprišlo.

FOTKY ŠKORPIÓNA SI POZRITE V »GALÉRII«

„Slovenská pošta pripomína, že v zásielkach je zakázané posielať živé zvieratá (okrem vybraných druhov hmyzu), ohrozené druhy voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín," pripomenula hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.

Zakázané je tiež posielať omamné a psychotropné látky, jedy, jadrové materiály, rádioaktívne látky, vysoko rizikové chemické látky, výbušniny, muníciu, zápalné kvapaliny, strelné zbrane, nože, taktiež, ktorých zásielky, obsah alebo úprava môžu ohroziť život a zdravie ľudí či poškodiť životné prostredie a pod.

ZOZNAM VŠETKÝCH PREDMETOV, KTORÉ SA NESMÚ POSIELAŤ POŠTOU, NÁJDETE »TU«

Zakázané sú aj zásielky, ktorých úprava alebo viditeľný obsah je urážlivý alebo hanlivý. Šperky, drahé kovy, bankovky, poštové známky a iné ceniny je povolené zasielať len v poistených balíkoch.

„Ak sa medzi zásielkami vyskytne zásielka s nedovoleným obsahom, poštové podniky sú povinné zásielky s nedovoleným obsahom z prepravy vylúčiť. Ak zamestnanci Slovenskej pošty zistia v zásielke nedovolený obsah, pošta informuje príslušné orgány verejnej správy," dodala hovorkyňa.

Prečítajte si tiež: