Viac vám o počasí prezradí, slovenský meteorológ, Peter Jurčovič!