„Vzájomným porovnávaním nemocníc chceme motivovať nemocnice k tomu, aby sa zlepšovali a aby dosahovali lepšie výsledky, z čoho budú mať prospech nakoniec aj pacienti,“ povedal riaditeľ INEKO Peter Goliaš. Podľa jeho slov by nemocnice pod takýmto pozitívnym tlakom mohli byť motivované poskytovať vyššiu hodnotu za verejné zdroje, ktoré do nemocníc každý rok prúdia.

Nebezpečné lieky na Slovensku: Pacienti, skontrolujte si lekárničku!

Mamografia prsníka: Kde sa na ňu dostanete hneď, a kde si počkáte

Trest za šafárenie v štátnej VšZP? Po kráľovských odmenách padali hlavy!

Univerzitné a fakultné nemocnice

Ocenenie Nemocnica roka 2016 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala Fakultná (FN) nemocnica Nitra, čím si o jedno miesto vylepšila svoje postavenie spred roka. Na druhé miesto sa dostal skokan roka v tejto kategórii – Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Tesne za ňou sa v hodnotení vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti umiestnila vlaňajšia víťazná Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) SNP Ružomberok – FN. Výrazne nadpriemerný počet bodov získala ešte aj Univerzitná nemocnica (UN) Martin. 

Jednoznačným lídrom v transparentnosti štátnych nemocníc sa stala FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, ktorá od roku 2015 realizuje projekt Otvorená nemocnica, čo jej tiež zaiste pomohlo k posunu na druhú priečku v celkovom rebríčku hodnotenia štátnych nemocníc. Banskobystrická nemocnica sa hrdí najnižším relatívnym počtom úmrtí na akútnu mozgovo-cievnu príhodu vo svojej kategórii. Zlepšiť by sa mala v platobnej disciplíne – vykazuje veľmi vysoký dlh po lehote splatnosti.

Fakultná nemocnica v Banskej Bystrici je druhá najlepšia.
Zdroj: archív

Fakultná nemocnica v Banskej Bystrici je druhá najlepšia.
Zdroj: archív

ÚVN v Ružomberku dominovala vo svojej kategórii v najnižšom relatívnom počte sťažností od pacientov a pri ukazovateli úmrtnosť po operáciách. Nízke (teda dobré) čísla má aj pri úmrtnosti po mozgových príhodách. Na druhej strane, vojenská nemocnica vykazuje v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc najvyššiu úmrtnosť na JIS.

Nemocnica v Ružomberku skončila na 3. mieste.
Zdroj: Emil Vaško

Nemocnica v Ružomberku skončila na 3. mieste.
Zdroj: Emil Vaško

Premiantom v spokojnosti pacientov spomedzi štátnych nemocníc je UN v Martine. Navyše za celé sledované štvorročné obdobie nedostala ani jednu pokutu od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za zle poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Martinská univerzitka však príliš neboduje pri indikátoroch kvality, ale to môže súvisieť s relatívne náročnejšími diagnózami a zdravotným stavom pacientov, ktoré rieši.

Nemocnica v Martine sa teší najvyššej spokojnosti pacientov.
Zdroj: archív

Nemocnica v Martine sa teší najvyššej spokojnosti pacientov.

Zdroj: archív

Najmä bodové minimá pri ukazovateľoch celková spokojnosť pacientov, reoperovanosť, rehospitalizovanosť do 30 dní, úmrtnosť na mozgovo-cievnu príhodu a čiastočne aj pri úmrtnosti po preklade z JIS zapríčinili, že na konci rebríčka v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc sa umiestnila FNsP Žilina.

Žilinská nemocnica je prepadákom medzi fakultnými nemocnicami.
Zdroj: Pavol Konštiak

Žilinská nemocnica je prepadákom medzi fakultnými nemocnicami.
Zdroj: Pavol Konštiak

Zdroj: INEKO

Všeobecné nemocnice

V kategórii všeobecných nemocníc sa víťazom v hodnotení Nemocnica roka 2016 stala opätovne po roku Ľubovnianska nemocnica, n.o. Druhé miesto obhájila Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica a z minuloročného umiestnenia v top 10 sa na tretiu pozíciu dostala štátna Nemocnica Poprad, a.s.

Nemocnica zo Starej Ľubovne dosiahla vo všetkých štyroch hodnotených kategóriách ukazovateľov vysoko nadpriemerné skóre, čo sa nepodarilo žiadnej zo všeobecných nemocníc. Ľubovnianska nemocnica má veľa spokojných pacientov, ktorí takmer nepodávajú sťažnosti a je najtransparentnejšou nemocnicou vo svojej kategórii. Má nízku rehospitalizovanosť pacientov, ako aj nízku úmrtnosť po operačných výkonoch a na oddelení po preložení z JIS. Slabšou stránkou víťaznej nemocnice je relatívne vysoká úmrtnosť na JIS.

Ľubovnianska nemocnica obhájila vlaňajšie prvenstvo.
Zdroj: TASR

Ľubovnianska nemocnica obhájila vlaňajšie prvenstvo.
Zdroj: TASR

Nemocnica v Košiciach-Šaci po roku obhájila svoju jednoznačnú líderskú pozíciu v celkovej spokojnosti pacientov a pri ukazovateli úmrtnosti na akútnu mozgovo-cievnu príhodu. Spomedzi všeobecných nemocníc má v aktuálnom rebríčku najnižšie čísla aj pri úmrtiach na JIS. Na druhej strane má suverénne najčastejšiu rehospitalizovanosť pacientov do 30 dní, čo však môže súvisieť s cielenou politikou nemocnice v oblasti manažovania pacienta, pričom sa tu nedá ale vylúčiť ani taktický postup v súvislosti s platbami poisťovní za ukončenú hospitalizáciu. Akcionári a manažment by sa mali pousilovať zvýšiť transparentnosť nemocnice, nakoľko v tomto ukazovateli sa šačianska nemocnica umiestňuje medzi poslednými.

Nemocnica v Košiciach-Šaci vedie v spokojnosti pacientov.
Zdroj: archív

Nemocnica v Košiciach-Šaci vedie v spokojnosti pacientov.
Zdroj: archív

Nemocnica Poprad exceluje v schopnosti uhrádzať všetky svoje záväzky načas a dokáže i veľmi dobre generovať vlastné zdroje. Jej index transparentnosti je druhý najvyšší spomedzi všeobecných nemocníc. Nedostáva príliš často a príliš vysoké pokuty od ÚDZS za zle poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Pri ukazovateli úmrtnosť na JIS patrí medzi štvrtinu najúspešnejších "všeobeciek", avšak pri úmrtnosti na lôžkovom oddelení po preklade z JIS sú jej bodové zisky už významne podpriemerné.

Popradská nemocnica skončila na 3. mieste.
Zdroj: archív

Popradská nemocnica skončila na 3. mieste.
Zdroj: archív

Na opačnej strane rebríčka sa ocitli zhodou okolností štyri nemocnice, z ktorých každá získala v jednej zo štyroch hlavných sledovaných oblastí najnižšie bodové hodnotenie v porovnaní s ostatnými všeobecnými nemocnicami - NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach pri kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti, NsP Sv. Lukáša Galanta pri spokojnosti pacientov, NsP Považská Bystrica pri hospodárskych ukazovateľoch a Kysucká NsP Čadca pri parametroch transparentnosti.

Pri nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  (t. j. Považská Bystrica a Bojnice) ukazujú hospodárske ukazovatele neutešený obraz ich veľmi zlého finančného zdravia. Tieto dve zariadenia spolu s ďalšou nemocnicou TNSK – NsP Myjava - predstavujú tri všeobecné nemocnice s najvyšším dlhom po lehote splatnosti, rádovo v desiatkach miliónov eur.

Bojnická nemocnica skončila na chvoste rebríčka.
Zdroj: archív

Bojnická nemocnica skončila na chvoste rebríčka.
Zdroj: archív

Bojnická nemocnica dosiahla najmenší počet bodov spomedzi hodnotených všeobecných nemocníc aj pri ukazovateli úmrtnosti na oddelení po preklade z JIS a blízko bodovému minimu bola aj pri indikátoroch reoperovanosti a úmrtnosti po operačných výkonoch.

Najviac nespokojných pacientov bolo v galantskej nemocnici, ktorá má v kategórii všeobecných nemocníc aj najvyššiu sumu pokút od ÚDZS v pomere k počtu pacientov. Treba dodať, že prevažná časť údajov za sledované ukazovatele sú ovplyvnené ešte obdobím spred prevzatia bývalej župnej nemocnice Svetom zdravia, ktoré sa uskutočnilo v priebehu roka 2015.  

Čadčianska nemocnica dosiahla okrem najnižšieho indexu transparentnosti minimum bodov pri indikátore reoperovanosti a druhý najnižší počet bodov v kategórii všeobecných nemocníc pri ukazovateli rehospitalizovanosť pacientov do 30 dní.

Kysucká nemocnica v Čadci je medzi poslednými.
Zdroj: Pavol Konštiak

Kysucká nemocnica v Čadci je medzi poslednými.
Zdroj: Pavol Konštiak

Zdroj: INEKO