Spolu so životným minimom stúpol rodičovský príspevok aj daňový bonus na dieťa, no na príspevok pri narodení dieťaťa sa akosi zabudlo. Štát ho vypláca jednorazovo pri narodení dieťaťa. Jeho základná výška je 829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

 

Hoci ide na prvý pohľad o slušnú sumu, aktuálne už ťažko pokryje skutočné náklady rodičov. Táto dávka sa nezvyšovala celých 12 rokov, upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. „Príspevok bol zavedený v roku 1999, keď jeho úroveň dosahovala zhruba 30 % priemernej mzdy. V rokoch 2007 a 2008 sa príspevok výrazne zvýšil zavedením príplatku k nemu. V tom čase príspevok pri narodení bol na úrovni takmer 120 % z priemernej mzdy," konštatuje rada.

Príspevok nie je naviazaný na rast životného minima. Platy aj náklady sa každý rok zvyšovali, no dávka akoby ostala zamrznutá v čase. „Dôsledkom je, že príspevok pri narodení a príplatok k nemu nebol zvýšený už od roku 2008. Podiel príspevku k priemernej mzde klesol na 75 %," dodávajú odborníci rozpočtovej rady.

Ministerstvo práce reaguje: Príspevok sa zvýši >>