Zväz cestovného ruchu (ZCR) žiada od vlády jasný časový plán, kedy by sa mohli postupne otvárať jednotlivé podniky. Zároveň požadujú ďalšie opatrenia, tie aktuálne nie sú dostatočné. Podniky by podľa nich mali začať fungovať najneskôr v lete.

„Už mesiac sme bez akéhokoľvek príjmu. Hovoríme o 25.000 prevádzkach, ktoré sú zatvorené, to je takmer 13.000 podnikateľov, to je 160.000 zamestnancov, plus ďalší zamestnanci, ktorí pracujú v nadväzujúcich službách," vyčíslil prezident ZCR Marek Harbuľák s tým, že len cestovný ruch sa podieľa 3 % na hrubom domácom produkte (HDP).

Ak majú podniky udržať zamestnanosť a neskrachovať, je podľa zväzu mimoriadne dôležité otvoriť prevádzky už na letnú sezónu. „Ak nedokážeme otvoriť v letných mesiacoch, v podstatnej časti alebo aspoň v nejakej časti, môžeme mať rôzne nástroje zo strany štátu na pomoc, veľká väčšina tých podnikov jednoducho neprežije potom obdobie po letnej sezóne," skonštatoval Harbuľák.

Podniky pôsobiace v cestovnom ruchu sú pripravené aplikovať potrebné prevádzkové a hygienické opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia hostí. Podľa Harbuľáka očakávajú podniky výpadok v tržbách viac ako 500 miliónov eur, ohrozených je 60 000 pracovných miest.

Čo Zväz cestovného ruchu požaduje od vlády?

  • Odpustenie odvodov z vyplatenej mzdy zamestnávateľov, ktorí museli zatvoriť prevádzky, a to počas celého obdobia uzatvorenia, nielen počas jedného mesiaca.
  • Zrušenie jednej z podmienok oprávnenia zamestnávateľa na príspevok. Ide konkrétne o podmienku, že podnik nesmie byť v ťažkostiach. "Mnoho hotelov, reštaurácií, kúpeľov prešlo v ostatnom období nákladnou rekonštrukciou, kde boli veľké investície a najmä vďaka odpisom a tak ďalej sa nachádzajú v zápornom hospodárskom výsledku a tým pádom akoby vypadávajú z tej štátnej podpory," upozornil viceprezident ZCR Ján Svoboda s tým, že aj preto je žiadostí momentálne veľmi málo.
  • Zaistiť preklenovacie úvery na zabezpečenie likvidity, ktoré by boli explicitne riešené aj v legislatíve vrátane pravidiel ich čerpania. A to napríklad prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.
  • Znížiť sadzbu DPH na stravovacie služby, pretože ide o efektívny nástroj najmä pre gastroprevádzky.
  • Využiť existujúci nástroj v podobe rekreačných poukazov a zvážiť zmenu jeho financovania. Odbremeniť by sa mohli zamestnávatelia tým, že by sa táto záťaž preniesla na štát. Vrátiť by sa to štátu malo v podobe na výbere DPH či z odvodov.
  • Umožniť oblastným a krajským organizáciám flexibilnejšie narábať s príspevkami, ktoré dostávajú. ZCR zároveň vyzval vládu, aby v spolupráci s okolitými krajinami koordinovala postupné otváranie hraníc.