Zákaz potratov a neuznávanie umelého oplodnenia ako liečebnej metódy má zástancov nielen v OĽaNO, ale aj v stranách Sme rodina, Smer-SD či ĽSNS. Najväčšími presadzovateľmi zákazu potratov sú však poslanci Katolíckej únie, ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke OĽaNO - Anna Záborská a Richard Vašečka, ktorý sa protiinterrupčný zákon pokúsi v parlamente predložiť aj po druhý raz.


Poslankyňa Záborská chce sprísniť interrupčný zákon. V tom ju podporuje aj podpredseda klubu OĽaNO Richard Vašečka. Tvrdia, že pri interrupciách by sme mali vychádzať z poľského modelu. Umelé prerušenie tehotenstva by bolo žene umožnené iba vtedy, ak by k otehotneniu došlo počas znásilnenia, alebo by sa matka či dieťa dostali do štádia ohrozenia života.


Je pravda, že Záborská nedávno trochu otočila a začala hlásať, že žena má právo rozhodnúť sa a ak ide na umelé prerušenie tehotenstva z ekonomických dôvodov, treba jej pomôcť. V ochrane nenarodeného života však bude pokračovať.


Pre sme.sk sa vyjadrila aj k párom, ktorým sa nedarí počať dieťa a podstúpia umelé oplodnenie. „Umelé oplodnenie nespadá do liečby neplodnosti, je to naplnenie istého chcenia rodičov. Je x párov, ktoré sa zmieria s tým, že dieťa mať nebudú,“ myslí si Záborská.

Anketa
Mali by párom, ktoré nemôžu počať, zakázať umelé oplodnenie?
  • 3%
  • 2%
  • 3%
  • 92%


Tieto vyjadrenia kritizujú aj uznávaní odborníci: vedúci lekár reprodukčného centra Sanatórium Helios Peter Krajkovič a vedúci lekár ReproMedica s. r. o., Bratislava Marek Drábek upozorňujú, že párov, ktoré nemôžu počať dieťa, bude pribúdať. A dvojice hľadajú každú možnosť, ako priviesť na svet vytúženého potomka. Odborníkov sme sa pýtali na umelé oplodnenie podrobnejšie.

Vedúci lekár reprodukčného centra Sanatórium Helios Peter Krajkovič a vedúci lekár ReproMedica s. r. o., Bratislava Marek Drábek.
Vedúci lekár reprodukčného centra Sanatórium Helios Peter Krajkovič a vedúci lekár ReproMedica s. r. o., Bratislava Marek Drábek.
Zdroj: archív


Stúpa počet párov, ktoré pri počatí dieťaťa potrebujú asistovanú pomoc?


Krajkovič: Určite áno a dramaticky. V minulosti sme sa smiali z vyspelejších krajín, že majú problémy s plodnosťou. Tento problém je, žiaľ, už aj u nás. Podľa Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu trpí každý šiesty pár v Európe problémom s otehotnením.


Drábek: Za takmer 20 rokov, čo sa venujem asistovanej reprodukcii, vidíme jednoznačne stúpajúci trend v počte sterilných párov. V súčasnosti potrebuje našu pomoc pri asistovanej reprodukcii cca 20 percent partnerov, tzn. každý piaty pár.


Aké sú príčiny? Ide o istý spôsob civilizačných chorôb?


Krajkovič: Čím civilizovanejšia spoločnosť, tým väčší problém s plodnosťou. Nie je to len o odsúvaní tehotenstva do vyššieho veku pre kariéru a podobne, je to aj o vplyve uponáhľaného štýlu života, vplyvu chemických látok, žiarenia, znečistenia životného prostredia. V minulosti sme za problémom s otehotnením videli skôr ženu, teraz je príčina skôr na strane partnera. Dnes k medicínskym príčinám pribudli aj iné faktory: veľa stresu, páry sa nestretávajú pre zaneprázdnenosť, nechuť na sex alebo psychické vyčerpanie.


Drábek: Vidím dve hlavné príčiny, prečo sa asistovaná reprodukcia stáva čím ďalej, tým viac „vyžadovanou službou”. Je to jednak pre zdravotné dôvody – porucha fertility u muža alebo u ženy, ale aj pre odkladanie založenia rodiny na neskôr.


Takže za problémy môže aj neskorší vek prvorodičiek?


Krajkovič: Je to jeden z hlavných dôvodov. V minulosti otehotnela štyridsiatnička, iba keď to ušlo a už mala 2-3 deti. Dnes nie je raritou, že prvé tehotenstvo sa začína plánovať vo veku 40 - 50 rokov. Ženy dostávajú do vienka pri narodení určitý počet vajíčok a v priebehu života počet a kvalita vajíčok klesá. Je ťažšie otehotnieť so 40-ročnými ako s 20-ročnými vajíčkami. Na druhej strane mužom sa vytvárajú neustále nové spermie. Ak má pár 40 rokov, tak pri oplodnení sa spojí 40-ročné vajíčko s 2,5-mesačnou spermiou. Neviem, čím si to muži vybavili, ale faktor veku na plodnosť je u nich výrazne nižší.


Drábek: V mnohých vyspelých krajinách západného sveta sa napríklad u tzv. business women, teda u žien, ktoré si cielene budujú kariéru, stalo doslova normou do štyridsiatky sa zabezpečiť pracovným postavením, materiálne, a potom cez umelé oplodnenie si zariadiť aj potomstvo. Takýto typ žien muža už nepotrebuje pri uživení seba a rodiny, keďže materiálne zabezpečené sú. Niektoré ženy sa snažia svoju budúcu reprodukciu zabezpečiť zamrazením vajíčok v období svojej prirodzenej plodnosti a ich využitím neskôr, keď je už šanca na otehotnenie minimálna až nulová.

Čo je umelé oplodnenie
Označuje sa aj názvom IVF, teda In vitro fertilizácia. Ide o metódu, pri ktorej sa vajíčko oplodní spermiami mimo tela ženy. K oplodneniu dôjde podobne ako pri spontánnom otehotnení, teda správny výber spermií je v rukách prírody. Po troch až piatich dňoch sa oplodnené vajíčka vložia do maternice ženy.


Komu môže pomôcť umelé oplodnenie?


Krajkovič: IVF, teda oplodnenie v skúmavke, je ľudovo povedané umelé otehotnenie alebo oplodnenie. Aj keď na tom nie je nič umelé, používajú sa prirodzené vajíčka a spermie partnerov alebo darcovské. U niektorých párov bez pomoci IVF by vôbec nebolo možné prirodzene otehotnieť napríklad pri upchatých vajíčkovodoch, veľmi zlom spermiograme, pri predčasnom zlyhaní vaječníkov a podobne. Takže IVF dokáže pomôcť aj párom, ktoré majú nulovú šancu na otehotnenie pohlavným stykom.


Drábek: Pomôcť môžeme takmer každému - ak nie s vlastnými pohlavnými bunkami, tak s využitím vajíčok alebo spermií od darkyne alebo darcu. Okrem štandardných metód asistovanej reprodukcie, t. j. umelého oplodnenia pohlavnými bunkami konkrétneho páru, sa zameriavame aj na tzv. darcovské programy. Pri tomto type liečby dosahujeme veľmi vysokú úspešnosť, okolo 60 percent.


Aké sú najčastejšie dôvody, prečo párom odporučíte umelé oplodnenie?


Krajkovič: Najčastejšie medicínske dôvody sú zhoršený spermiogram a nízky počet a kvalita vajíčok. Medzi ďalšie dôvody patrí upchatie vajíčkovodov, endometrióza, zrasty, polycystické vaječníky, genetické chyby a mnohé iné.


Drábek: Najčastejšie sa stretávame s rozličnými poruchami spermiogramu u mužov, nízkou ovariálnou rezervou (nízky potenciál na tvorbu vajíčok), resp. s celkovo nízkou šancou na prirodzené otehotnenie u páru, syndrómom polycystických vaječníkov, s nepriechodnými vajíčkovodmi, poruchami maternice, imunologickými a genetickými poruchami.


V akých prípadoch umelé oplodnenie prepláca zdravotná poisťovňa?


Krajkovič: IVF liečba je hradená zdravotnou poisťovňou aktuálne do 40. narodenín všetkými zdravotnými poisťovňami trikrát počas života ženy. Indikácie, teda dôvody na uhradenie zdravotnou poisťovňou, sú definované zákonom. Žiaľ, zákon je starý a niektoré nové medicínske dôvody na IVF liečbu nie sú definované zákonom. Napriek úhrade poisťovňou časť výkonov a doplatky za lieky si hradí pacient sám.


Majú páry, ktoré sa dajú na umelé oplodnenie, etické výhrady?


Krajkovič: Niekedy áno. IVF cyklus sa však skoro vždy dá realizovať podľa požiadaviek páru. Napríklad pár chce oplodniť iba určitý počet vajíčok alebo chce mraziť iba určitý počet embryí. Pri IVF liečbe platí, že pár si určuje mantinely liečby. Samozrejme, lekár a personál centra sa snažia páru čo najlepšie poradiť.


Drábek: Ak páry odmietajú z etických dôvodov umelé oplodnenie, ani neprídu. Ak má pár konkrétne výhrady k určitým detailom v rámci IVF, snažíme sa vyhovieť každému. Väčšinou je možné nájsť kompromis. Asistovaná reprodukcia sa vyvinula s cieľom pomôcť žene stať sa matkou, pomôcť párom stať sa rodičmi.


Boli u vás na klinike aj veriaci?


Krajkovič: IVF liečbu u nás podstupovali aj predstavitelia náboženských obcí na Slovensku a otehotnenie cestou IVF už vôbec nie je u nás tabu. Máme narodených tisíce detí a skoro každý pozná niekoho, kto riešil otehotnenie v centre pre asistovanú reprodukciu.


Drábek: Neskúmame, kto je veriaci, v čo verí. Ak mierite k tomu, že veriaci sú nejakým spôsobom vyhranení proti asistovanej reprodukcii, tak vás môžem ubezpečiť, že to tak nie je. Žijeme v 21. storočí, nemáme stredovek. Ak ma niekto výhrady proti konkrétnemu zákroku, konzultujeme, argumentujeme. Vždy sa snažíme vyhovieť pacientovi, rešpektovať jeho výhrady. Vždy sme schopní nájsť kompromis.


Je umelé oplodnenie podľa vás proti prírode?


Krajkovič: Túto otázku dajte rodičom tisícok detí, ktoré majú s pomocou centier plnohodnotné rodiny a ženám, ktorým sme umožnili a pomohli splniť si materskú túžbu. Každé Vianoce dostávam pozdravy a fotky rodín, ktorým sme pomohli. Pomaly už to nemám kde ukladať. Z tohto pohľadu som veľmi rád, že robím túto profesiu, neskutočne ma to napĺňa.


Drábek: Každé jedno úspešne otehotnenie významným spôsobom podporí psychiku ženy. A to je to, o čo sa snažíme: pomôcť párom, ktoré nemôžu mat deti vyčariť na konci tejto dlhej cesty úsmev na tvári.


Čo prežívajú ženy, ktoré majú problém počať?


Krajkovič: Nechcite vedieť, každý mesiac sklamanie a stres. Z minulosti sa traduje vo verejnosti, že keď pár neotehotnie, tak je žena neplodná. Chcete otehotnieť, okolie vás tlačí, neustále otázky, kedy budete mať dieťa a podobne určite neprispieva k psychickej pohode. Najmä u žien vo vyššom veku je ten tlak oveľa vyšší. Využívame aj pomoc psychológov. Stres v hlave je jeden z faktorov, ktorý znižuje šancu na otehotnenie. Menštruačný cyklus a hormóny sú riadené ženskou hlavou, a preto pohoda v hlave je veľmi dôležitá nielen pri otehotnení.


Drábek: Každá žena bola predurčená na to, aby mala potomstvo. Materinský pud nie je výmysel, je to niečo, čo veľmi výrazne ovplyvňuje správanie sa každej ženy. Paradoxne, niekedy aj samotný stres z ťažkosti s otehotnením výrazne negatívne vplýva na možnosť otehotnenia, a tým sa vytvára akoby bludný kruh. Dôkazom sú spontánne otehotnenia po predchádzajúcom úspešnom umelom oplodnení.

Mohlo by vás zaujímať: