Vďaka novej liekovej politike by sa už drahé či inovatívne lieky mali dostať aj k ťažko chorým pacientom. Tí boli doteraz odkázaní na milosť či nemilosť zdravotnej poisťovne. Podľa starých pravidiel bolo na vôli poisťovne, či liek pacientovi preplatí alebo si ho bude musieť zacvakať sám.

Známy slovenský herec prvýkrát verejne prehovoril o mŕtvici: Kýchol som a omdlel!

To, ktoré lieky budú musieť hradiť poisťovne a koľko za ne zaplatia, má na starosti takzvaná Kategorizačná komisia. A práve tu je kameň úrazu. Komisia schválila dôležitý liek pre chorých na parkinsona, ale podľa pacientov nebude dostupný pre všetkých chorých.

„Komisia navrhla zásadné zníženie úhrad, ktoré vnímame ako neprijateľné,“ hovoria pacienti združení v Spoločnosti Parkinson Slovensko. „Jeden musí zo systému von, aby mohol byť liečený ďalší, nový pacient,“ hovorí predsedníčka spoločnosti Katarína Felixová.

Preplácanie lieku

Pôvodný návrh maximálnej úhrady zdravotných poisťovní za liek: max. úhrada zdrav. poisťovne za liek na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov 2 786 160 EUR max. úhrada zdrav. poisťovne za liek na 24 po sebe nasledujúcich mesiacov 5 645 650 EUR max. úhrada zdrav. poisťovne za liek na 36 po sebe nasledujúcich mesiacov 8 578 440 EUR

Nový, odporúčaný návrh úhrad od Kategorizačnej komisie: max. úhrada zdrav. poisťovne za liek na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov 2 200 000 EUR max. úhrada zdrav. poisťovne za liek na 24 po sebe nasledujúcich mesiacov 4 400 000 EUR max. úhrada zdrav. poisťovne za liek na 36 po sebe nasledujúcich mesiacov 6 600 000 EUR

„Od roku 2009 na Slovensku každý rok postupne narastá skupina pacientov, ktorí liečbu potrebujú. Je ilúziou myslieť si, že najbližšie 3 roky na Slovensku nepribudne žiaden nový pacient „s parkinsonom“, aj keď by sme si to všetci priali,“ dodáva Félixová.

Veľká pomoc penzistom na Slovensku: Štát im chce zaviesť 13. dôchodky!

Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že preplácanie dôležitého lieku je pre „parkinsonikov“ dobrou správou. „Už nebudú musieť čakať v neistote, či im zdravotná poisťovňa tento liek na výnimku schváli,“ tlmočila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Potrebný liek sa zaplatí z verejného poistenia a to už od začiatku júla.

„Čo sa týka úhrady, uvedené sme konzultovali tak so zdravotnými poisťovňami, odborníkmi, ako napríklad aj so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, pričom sa vychádzalo z dát reálnej spotreby liekov pacientmi s uvedenou diagnózou,“ ohradzuje sa ministerstvo.

Toto sú najväčší žrúti energií: Pozrite sa, koľko vás stojí zapnutá chladnička či práčka

Ak by sa v budúcnosti ukázalo, že liek nebude stačiť pre všetkých, situáciu môže vyriešiť farmafirma, ktorá dá poisťovniam zľavu. Podľa Eliášovej netreba zabúdať ani na to, že cena lieku môže v budúcnosti klesnúť.

„Ministerstvo zdravotníctva situáciu monitoruje, sme ochorní reagovať na vývoj a potrebu pacienta a kategorizačný zoznam sa v štvrťročných intervaloch prehodnocuje,“ dodala Eliášová.

„Podľa informácií od nášho člena, Spoločnosti Parkinson Slovensko, kategorizačná komisia síce odporučila ministerke zaradenie lieku Duodopa do kategorizačného zoznamu liekov, ale tiež navrhla zníženie limitov úhrad,“ hovorí Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov.

„Sme presvedčení, že všetci pacienti, ktorí sú indikovaní na túto liečbu, by mali dostať adekvátnu liečbu,“ dodala Lévyová.