Mnohí pre pandémiu skončili doma s deťmi a poberajú ošetrovné. Iní zas museli ostať v karanténe alebo sú vypísaní na PN-ke. Ak to bude trvať pridlho, prípadne príde druhá vlna pandémie, zamestnanci môžu prísť o časť dovolenky.


„Podľa § 109 Zákonníka práce zamestnávateľ môže zamestnancovi krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu,“ vysvetľuje odborník na sociálne dávky a bývalý minister práce Jozef Mihál na stránke relia.sk.


„Za dobu prekážok v práci na strane zamestnávateľa sa však dovolenka nekráti. Dovolenka sa však môže krátiť, ak zamestnanec vymešká pracovné zmeny z dôvodu karantény alebo z dôvodu OČR,“ upresnil.


Ak ste napríklad ostali doma s deťmi, od približne polovice marca (16.3.) do konca mája (29.3.), vymeškali ste 51 pracovných dní. Keďže ich počet nedosiahol sto, dovolenka sa vám v tomto roku krátiť nebude.


Ak by ste ale zostali doma napríklad aj na jeseň, či už pre PN, rodičovskú dovolenku, OČR alebo iné, môžu sa vám nazbierať ďalšie dni. Exminister uvádza príklad.


„Zamestnanec je od 16. marca 2020 do konca júna 2020 na karanténnej OČR. Vymeškal 73 pracovných dní. Od 2. novembra 2020 nastúpi na rodičovskú dovolenku a vymešká tak ďalších 44 pracovných dní. Spolu v roku 2020 vymešká 117 pracovných dní,“ uviedol Mihál.


„Zamestnávateľ mu môže krátiť nárok na dovolenku o 1/12-tinu. Ak je zákonný nárok zamestnanca na 5 týdňov dovolenky, čo je 25 dní, po krátení o 1/12-tinu mu zostáva nárok na 23 dní dovolenky za rok 2020,“ doplnil.

Prečítajte si tiež: