1. Ako najrýchlejšie a najlacnejšie prevediete platbu na iný účet?

a) vo svojej banke
b) poštovou poukážkou
c) internet bankingom

2. Aký je rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou?

a) kreditná karta je viazaná na bežný účet a môžem ňou platiť do výšky zostatku na účte a debetnou kartou môžem formou úveru využívať peniaze banky
b) nie je medzi nimi rozdiel
c) debetná karta je viazaná na bežný účet a kreditnou si požičiavam od banky

3. Investovali ste peniaze do produktu s vysokým úrokom. Aké riziko sa s tým spája?

a) riziko bude vyššie ako pri investícii s nižším úrokom
b) riziko bude nižšie
c) riziko je podobné ako pri iných investíciách

Nezamestnaní a dôchodcovia môžu na pôžičky zabudnúť: Kto nedostane úver?

4. Kto má nárok na starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne?

a) ten, kto mal úraz s trvalými následkami a nemôže ďalej pracovať
b) ak je to osoba staršia ako 55 rokov a dostala výpoveď od zamestnávateľa
c) ten, kto dosiahol dôchodkový vek podľa zákona

5. Ak vám banka ponúkla termínovaný vklad s ročným úrokom 1,5 % a predpokladaná miera inflácie je 2,5 %, aké budú vaše úspory?

a) nižšie ako dnes
b) vyššie ako dnes
c) rovnaké

6. Čo predstavuje druhý dôchodkový pilier?

a) dôchodky, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa
b) súkromný pilier, kde si ľudia sporia na dôchodky na osobných účtoch
c) dobrovoľné sporenie na dôchodok, na ktoré prispieva aj zamestnávateľ

7. Ktorá inštitúcia plní úlohu hlavného kontrolóra finančného trhu, funkciu banky pre štát a riadi menovú politiku Slovenska?

a) ministerstvo financií
b) Národná banka Slovenska
c) Národný kontrolný úrad

8. Priateľovi ste ručili pri úverovej zmluve s bankou. Banka sa po čase ozve, že váš priateľ úver nespláca. Čo to pre vás znamená?

a) musím banke poskytnúť všetky informácie o mojom priateľovi
b) banke mám zabezpečiť, že priateľ začne úver splácať
c) úver musím začať splácať ja namiesto priateľa

9. Čo na Slovensku patrí medzi nepriame dane?

a) daň z príjmu a DPH, ktoré sú v cene všetkých tovarov, čo si kúpime
b) len DPH v cene tovarov
c) daň z príjmu, lebo kým tovary si v obchode platíme sami, dane za nás väčšinu odvádza zamestnávateľ

10. Ktorý úverový produkt má najvyššie úroky a je pre nás najmenej výhodný?

a) hypotekárny úver
b) spotrebný úver
c) kreditná karta

11. Komu spôsobí inflácia najväčšie problémy?

a) manželom na dôchodku, ktorí dostávajú rovnakú sumu každý mesiac
b) mladému bezdetnému páru s vysokými platmi
c) staršiemu pracujúcemu páru, ktorý si na dôchodok šetrí

12. Aké je kapitálové poistenie?

a) poistenie pre celú rodinu vrátane detí
b celoživotné poistenie nášho majetku a nehnuteľností
c) poistenie v prípade úmrtia alebo do určitého veku, keď sa vyplatí

Správne odpovede: 1c, 2c, 3a, 4c, 5a, 6b, 7b, 8c, 9b, 10c, 11a, 12c