Pomaly, ale isto plánujú do platnosti zaviesť nové prísne emisné normy známe ako Euro 7. Okrem ekologických vylepšení so sebou prinesú aj niečo, čo drvivú väčšinu motoristov nepoteší. Euro 7 totiž môže zapríčiniť masívne zdražovanie naprieč vozidlami rôznych skupín či dokonca zánik ich výroby.

„Ak normu Euro 7 prijmú vo forme, v ktorej je aktuálne navrhnutá, bude to znamenať obmedzenia vo výrobe a stratu desiatich tisícov pracovných miest, a to iba na Slovensku. Ide o návrh, ktorý nereflektuje reálne možnosti, ktoré nám dáva súčasný stav poznania technológií používaných v automobiloch. Takéto podmienky priemysel nebude schopný splniť a jedinou možnosťou môže byť ukončenie výroby vozidiel, ktoré sa nezhodnú s novou normou,“ varuje Viktor Marušák, generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu SR.

Veľký problém je podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského, že Euro 7 je len v návrhu a text nemá odborná verejnosť k dispozícii. Z uniknutých informácií však usudzuje, že schválenie normy môže mať katastrofálne následky. „Ak bude mať norma Euro 7 neprimerané parametre, môže dôjsť nielen k zastaveniu výroby a strate pracovných miest, ale aj k odsunu výrobných kapacít mimo Európskej únie. V prípade, že sa v krátkom čase zakážu iné vozidlá ako s Euro 7, nastane kolaps dopravy,“ zdôrazňuje.

Motoristický novinár Rastislav Chvála podotýka, že norma stanovuje ťažko dosiahnuteľné riešenia. Čas od schválenia Euro 7 po nadobudnutie účinnosti je aj pre naše automobilky veľmi krátky, aby sa pripravili, vyvinuli technické riešenia a zaviedli metrológiu na kontrolu požadovaných vlastností. Téma ochrany životného prostredia je však podľa jeho slov vysoko aktuálna a vyžaduje si neustále zlepšovanie. „Treba brať do úvahy, že doprava je len jednou súčasťou celého komplexu a automobilový priemysel urobil za ostatné obdobie taký obrovský pokrok v znížení energetickej náročnosti na výrobu a ekologizáciu áut, ako urobilo máloktoré odvetvie,“ prízvukuje Rastislav Chvála.

ODKEDY ZAČNE NORMA PLATIŤ A O KOĽKO SA ZVÝŠI CENA ÁUT? Čítajte na ďalšej strane »»»