Začalo sa to zmrazením straveniek. Parlament už schválil, že minimálna suma gastrolístkov 3,83 eura sa nebude zvyšovať do konca roka 2021, hoci výdavky na stravu s istotou stúpnu. V hre je stále aj vypustenie údaja o mzde z pracovných inzerátov, čo by znevýhodnilo uchádzačov o prácu.

Odborárov však najnovšie nemilo prekvapil návrh, podľa ktorého by firmy neboli povinné dohliadať na zdravie svojich zamestnancov, ktorí sú zaradení do 1. a 2. kategórie, cez tzv. pracovné zdravotné služby (PZS).

Každý zamestnávateľ musí v súčasnosti zabezpečiť PZS cez poskytovateľa. Ten jednak dohliada nad pracovnými podmienkami, ako aj posudzuje zdravotnú spôsobilosť zamestnancov. „Zrušením povinnosti poskytnutia pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov zaradených do prvej a druhej kategórie vznikne nárast chorôb z povolania. Najviac chorôb z povolania vzniká v druhej kategórii,“ upozorňuje Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR.

Zmena by sa dotkla aj vstupných prehliadok do zamestnania. Po novom by ich nepreplácal zamestnávateľ, ale zdravotné poisťovne. „Nie je možné, aby boli uhrádzané z poistenia nás všetkých. Zameranie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci je iné ako u preventívnych prehliadok uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia,“ dodala odborárka.

Reakcia ministerstva na druhej strane >>