Nižšie príjmy, problém splácať pôžičky či platiť prevádzkové náklady na bývanie aj malá pracovná intenzita dostávajú ľudí do zóny ohrozenia chudobou. „Ide o 863-tisíc ľudí, ktorí sú ohrození minimálne jedným z troch sledovaných ukazovateľov v rámci chudoby a sociálneho vylúčenia. Teda o ľudí, ktorí trpia alebo príjmovou chudobou alebo závažným materiálnym nedostatkom alebo žijú v domácnosti, kde jej členovia majú veľmi nízku intenzitu práce," povedal predseda štatistického úradu Alexander Ballek.

Pod hranicou rizika príjmovej chudoby žije približne 650-tisíc Slovákov. Najviac ohrození sú nezamestnaní, neúplné domácnosti osamelých rodičov s jedným či viacerými závislými deťmi a úplné rodiny s tromi a viac závislými deťmi.

Preklikom zistíte, koľko musíte zarábať, aby ste neboli v pásme ohrozenia >>