Zisteniami Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SRsa opäť potvrdilo, že akciové poľské hydinové mäso dovážané na Slovensko a predávané spotrebiteľom za nízke ceny je nekvalitné a predstavuje veľké riziko pre zdravotný stav obyvateľov. Preto by sa mali nákupu takéhoto mäsa vyhýbať. Upozornil na to Ľubomír Urban, tlačový tajomník Únie hydinárov Slovenska (ÚHS).

"Počas druhého májového týždňa ŠVPS SR informovala o stiahnutí ďalších dvoch nevyhovujúcich výrobkov z hydinového mäsa s krajinou pôvodu Poľsko, a to chladenej kuracej štvrte (výrobca Firma Handlowa Export Import Wojciech Machaj Zaklad Rozbioru Drobiu, predajňa Madex Invest, s. r. o., Ružomberok, nedostatok Salmonella Enteritidis), ako aj kuracích dolných stehien (výrobca Wipasz S. A., predajňa Lidl, Liptovský Mikuláš, nedostatok Salmonella Enteritidis)," priblížil.

Urban upozornil, že jeden z nevyhovujúcich výrobkov bol kontrolórmi odobratý v obchodnom reťazci Lidl, ktorý má na Slovensku viac ako 100 prevádzok. ÚHS podľa neho už dlhšie obdobie upozorňuje na fakt, že tento zahraničný obchodný reťazec predáva v akciách lacné poľské hydinové mäso a podľa prieskumu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) má najnižší podiel slovenského hydinového mäsa zo všetkých reťazcov, nižší ako 30 %.

Na informácie reagoval aj hovorca obchodného reťazca Lidl Tomáš Bezák. : "Bez ohľadu na krajinu pôvodu je kvalita nami predávaných výrobkov pre nás kľúčová a preto ich kontrolujeme bez rozdielu a rovnako. V prípade akéhokoľvek kvalitatívneho nedostatku vždy urýchlene konáme a sťahujeme dotknutý výrobok z predaja, opäť bez ohľadu na krajinu pôvodu. Tak ako v tomto prípade sme v minulosti konali aj v prípade slovenského dodávateľa hydinového mäsa. Tento konkrétny výrobca dodáva svoje výrobky tak do našich slovenských ako aj poľských prevádzok. Voči rozhodnutiu ŠVPS SR sa odvoláme, nakoľko všetkých 5 kontravzoriek zapečatených za prítomnosti ŠVPS SR a testovaných v akreditovanom a nezávislom laboratóriu, ako aj štyri z piatich vzoriek odobratých ŠVPS SR boli negatívne. Nesúhlasíme s vyjadreniami ÚHS a považujeme ich za zavádzajúce a tendenčné, pretože podsúvajú názor, že zahraničné mäso ohrozuje zdravie spotrebiteľov, pričom viackrát v minulosti malo aj slovenské hydinové mäso predávané na slovenskom trhu podobný problém so salmonelou. Pre všetky výrobky predávane na Slovensku sú vyžadované rovnaké kvalitatívne štandardy,"uviedol Bezák. 

Výrobky boli stiahnuté z predaja koncom apríla

Urban pripomenul, že ÚHS aj pred 14 dňami upozornila spotrebiteľov, že na Slovensku boli v závere mesiaca apríl stiahnuté z predaja štyri výrobky poľského hydinového mäsa s obsahom salmonely z dôvodu ohrozenia zdravia spotrebiteľov.

Informoval zároveň, že posledný prieskum zastúpenia jednotlivých druhov potravín v obchodných reťazcoch pôsobiacich na slovenskom trhu realizovaný SPPK preukázal, že na pultoch obchodov je až 55 % hydinového mäsa pochádzajúceho zo zahraničia. Preto je podľa jeho slov dôležité, aby spotrebitelia nakupovali výhradne slovenské hydinové mäso.

Podľa Urbana je nevyhnutné, aby pozorne čítali údaje o krajine pôvodu, uvedené na etikete hydinového mäsa. V prípade, ak je na nich uvedené "chované: Slovenská republika (Slovensko, SR), zabité: Slovenská republika (Slovensko, SR)", majú spotrebitelia podľa jeho slov garanciu, že ide o slovenské hydinové mäso, "ktoré je bez akýchkoľvek afér, kvalitné, bezpečné, zdravé, čerstvé a niekoľkokrát skontrolované veterinárnymi inšpektormi".

"Z uvedených dôvodov sa Únia hydinárov Slovenska obracia na vládu SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s požiadavkou na prijatie účinných opatrení, aby sa na náš trh nedostávalo nekvalitné poľské hydinové mäso, ktoré ohrozuje zdravie našich spotrebiteľov a z dôvodu extrémne nízkych cien pôsobí likvidačne aj na slovenských chovateľov, ako aj spracovateľov hydiny. Prijatie účinných opatrení je jedinou cestou na ochránenie spotrebiteľov, na zachovanie potravinovej bezpečnosti a na udržanie chovu a spracovania hydiny v SR,"dodal Urban.

Mohlo by vás zaujímať: