Svetom nedávno otriasla štúdia, po ktorej zbystrila pozornosť aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Výskumníci testovali viac ako 260 fliaš balených vôd a až v 90 percentách z nich našli polypropylén, nylon a polyethylentereftalát! Kým polypropylén je relatívne bezpečnejší plast (pokiaľ nie je vystavovaný vyšším teplotám a mechanickému namáhaniu, nemali by sa z neho uvoľňovať žiadne nežiaduce látky), polyethylentereftalát je oveľa väčším rizikom. Ftaláty totiž podľa viacerých štúdií ohrozujú funkciu obličiek aj pečenie a zvyšujú tiež riziko vzniku alergie a astmy. Navyše sa ukazuje, že môžu mať na svedomí aj hyperaktivitu a agresivitu detí, ktoré boli ešte počas tehotenstva mamy, teda v prenatálnom štádiu, vystavené pôsobeniu ftalátov.

Ani voda z vodovodu v testoch neobstála: až 83 % vzoriek taktiež obsahovalo plasty. WHO momentálne pracuje na vlastných výskumoch vody. Reagujú však aj naši odborníci.

„Slovenská republika iniciovala na pôde EÚ otvorenú diskusiu k rôznym článkom uverejňovaným na internete v súvislosti s detekciou mikroplastov v balených vodách, vo vode z vodovodného kohútika, v potravinách a taktiež v životnom prostredí,“ uviedla Milana Syčová, vedúca Národného referenčného laboratória pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami z Úradu verejného zdravotníctva v Poprade.

Túto iniciatívu podporili všetky členské krajiny.

Jednorazové plastové výrobky spolu so starým rybárskym náčiním tvoria až 70 percent všetkého odpadu v mori!
Zdroj: shutterstock

V akej miere využívate plasty? Napíšte nám do komentára, ako by ste tento ekologický problém riešili.

Prečítajte si: