Zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré v minulosti
počas pandémie požiadali Sociálnu poisťovňu o odklad poistného za február 2021, sa blíži odložená splatnosť tohto poistného.

Poistné je potrebné zaplatiť do 30. júna tohto roka. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Pri úhrade poistného za február 2021 je potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 022021, následne úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky, ktoré je zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Potrebné je tiež použiť správny variabilný symbol.

„Sociálna poisťovňa v uplynulých dňoch SZČO a zamestnávateľom proaktívne posielala e-mailové správy, v ktorých ich upozornila na povinnosť uhradiť odložené platby poistného za február 2021 do 30. júna 2023,“ uviedla poisťovňa. Poisťovňa tiež pripomenula, že v prípade, ak príslušné subjekty platbu odloženého poistného neuhradia, je zo zákona povinná im predpísať penále za dni omeškania a penále vymáhať.

Prečítajte si tiež: