Hoci v Británii, Írsku či Francúzsku sa s týmto problémom už dlhodobo snažia niečo spraviť, na Slovensku, kde je omnoho horší, si ho ale príliš nepripúšťame. „Energetická chudoba je neschopnosť vykurovať dom na adekvátnu, teda bezpečnú a pohodlnú teplotu kvôli nízkym príjmom alebo energeticky neefektívnemu obydliu,“ vysvetľuje výskumná pracovníčka Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV), Dušana Dokupilová. V praxi to znamená, že ak domácnosť za energie platí viac ako 10 percent svojich priemerných príjmov patrí k tým energeticky chudobným. Podľa odborníčky sa totiž už dávno nejedná len o rodiny, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi.

 

Najväčším problémom sú dôchodcovia, ktorí zimy trávia v jedine vyhriatej izbe, či slobodné mamičky. Práve do prvej spomínanej skupiny patrí podľa informácií SAV viac než 620-tisíc Slovákov. „Už teraz veľa dôchodcov nežije len zo svojho dôchodku, ale aj zo svojich úspor,“ upozorňuje Dokupilová.

„Slováci nemyslia na budúcnosť. Žijú prítomnosťou, ale mali by si uvedomiť, že zabezpečiť na dôchodok by mali aj svoje bývanie, keďže v dôchodkovom veku na to veľa prostriedkov už nezvýši,“ zdôrazňuje odborníčka. Z biedy Slovákov podľa jej slov vytrhne jedine to, že sa začnú zaujímať o energetickú efektívnosť budov vo svojom okolí a myslieť trochu do budúcnosti.

Či trpí energetickou chudobou aj vaša rodina zistíte jednoducho. Buď si spočítajte výdavky a nechajte rozprávať čísla, alebo sa kriticky pozrite na to, koľko bodov v nasledujúcej tabuľke spĺňate.

Ako sa energetická chudoba prejavuje?
  • Vysoké náklady na zabezpečenie energií v domácnosti (vysoké ceny energií, nízke príjmy, nevyhovujúca energetická účinnosť)
  • Neschopnosť platiť účty za energie
  • Neschopnosť dostatočne si vyhriať/vychladiť obydlie
  • Nevhodné obydlie - so zatekajúcou strechou, vlhkými stenami (podlahami), základmi alebo zahnívajúcimi okennými rámami (podlahami)

Mohlo by vás zaujímať: