Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí uvedených šarží lieku Fraxiparine 9 500 IU (anti-Xa)/1 ml, sol. inj. 10x1 ml/9,5 KU (striek. inj. skl. napl.) z trhu. Liek sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární, zdravotníckych zariadení a pacientov.

FOTO LIEKU A ČÍSLA ŠARŽÍ SI POZRITE V »GALÉRII«

"Dôvodom stiahnutia uvedených šarží lieku je potenciálne riziko, že niektoré injekčné striekačky môžu byť prázdne," vysvetlil ústav.

Vrátenie liekov do lekárne sa riadi metodickým pokynom držiteľa registrácie. "Pacientov, ktorí majú balenia vyššie uvedených šarží lieku Fraxiparine, žiadame, aby tieto balenia (aj v prípade, že sú už otvorené), vrátili najneskôr do 21. februára 2023 preferenčne do lekárne, v ktorej bol liek vydaný. Pokiaľ to nie je možné, pacienti môžu liek vrátiť do hociktorej inej lekárne," vyzýva ŠÚKL.

Pacient si môže predmetnú šaržu skontrolovať na bočnej strane škatule, prípadne na každej jednej injekčnej striekačke. Chýbajúci obsah striekačky je možné spozorovať voľným okom.

"V súčasnosti je liek na slovenskom trhu dlhodobo nedostupný a z toho dôvodu nie je možná výmena lieku za inú šaržu. Je potrebné, aby pacient kontaktoval svojho lekára a poradil sa o nasledujúcej liečbe," odporúča ústav.

Fraxiparine je liek, ktorý slúži na predchádzanie tvorby krvných zrazenín v krvných cievach (trombóz), alebo na liečbu už vytvorených krvných zrazenín. Tento druh lieku sa nazýva antitrombotikum.

Prečítjate si aj: