Možno ani netušíte, že listy, ktoré ako poistenec posielate do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, končia v rukách súkromnej spoločnosti. Tá ich triedi, oskenuje a následne odovzdáva poisťovni v digitálnej podobe. A dostáva za to nemalé peniaze: za štyri roky takmer 8 miliónov eur! Upozornil na to portál o zdravotníctve Medical News.

„Primárnym cieľom zavedenia elektronizácie dokumentov neboli personálne úspory, ale sprístupnenie informácií, ktoré do VšZP prichádzajú v papierovej podobe, pre všetkých zamestnancov klientskych pracovísk a administratívy, aby mali jednoduchší prístup k informáciám a mohli rýchlejšie spracovávať požiadavky klientov z ktoréhokoľvek pracoviska,” uviedla hovorkyňa poisťovne Viktória Vasilenková.

Poisťovňa takto digitalizuje takmer všetky dokumenty od poistencov, od schvaľovania liečby pre pacientov cez výnimky až po návrhy na kúpeľnú liečbu.

VšZP vypísala tender na tieto služby ešte koncom roka 2014. Do súťaže sa prihlásili dve firmy, víťazom sa stala spoločnosť Dokument Logistic s ponukou 7,95 milióna eur, čo bola o 30-tisíc eur nižšia cena oproti konkurencii. Zmluvu s VšZP má platnú až do konca budúceho roka.

Zo zmluvy podľa portálu vyplýva aj to, že len za prípravu dokumentov na digitalizáciu, napríklad rozpojenie zospinkovaných stránok, platí VšZP 483-tisíc eur, za ich následné spojenie ďalších 294-tisíc eur. Samotná digitalizácia, teda naskenovanie, stojí spolu 2,5 milióna eur. Ďalšie poplatky si spoločnosť môže účtovať za ručnú korektúru dokumentov, ktoré sú napríklad horšie čitateľné.

Medical News tiež upozornil na spôsob, akým poisťovňa tender vypísala. Poisťovňa si mala vopred sama vyšpecifikovať všetky požadované úkony a nechať súťažiace firmy už len do prázdnych kolónok doplniť jednotkové ceny.

V čase podpísania zmluvy bol šéfom VšZP Marcel Forai, známy z viacerých škandálov poisťovne. Tvrdí, že mali ambíciu stať sa prvou štátnou bezpapierovou spoločnosťou. „Chceli sme všetko digitalizovať, aby si úradníci nemuseli posielať dokumenty poštou,“ povedal Forai pre Plus JEDEN DEŇ.

Samotný tender aj výška zákazky boli podľa neho v poriadku. Pri stanovení ceny vraj vychádzali z porovnania s veľkými firmami ako ČSOB či Orange, ktoré už mali skúsenosť s podobnou digitalizáciou. „Pre nás bolo dôležité, aby bola dobrá cena za jeden papier,“ dodal Forai. Súčasné vedenie na čele s Miroslavom Kočanom sa zatiaľ nevyjadrilo k tomu, či 8-miliónovú zmluvu s firmou Dokument Logistic zruší.

Poštu pritom digitalizujú aj ďalšie zdravotné poisťovne. Ani jedna však nezverila všetky listy poistencov do rúk externej firmy a už vôbec nie za také peniaze! V Dôvere robia elektronizáciu zamestanci poisťovne, ročné náklady predstavujú 200 až 300 tisíc eur. „Doručenú poštu, ako sú rôzne žiadosti a pod., premieňame do elektronickej podoby na skenovacej linke. K týmto dokumentom majú následne prístup oprávnení pracovníci na účely svojej pracovnej činnosti,“ priblížil hovorca Matej Štepiansky. V poisťovni Union ZP digitalizujú asi každý tretí dokument, ktorý im príde. Časť im zabezpečuje externá firma, zvyšok si robia v rámci vlastných kapacít. Náklady za tieto služby poisťovňa nespresnila.