Polepšia si tzv. starodôchodcovia, ktorí po odpracovaní potrebných rokov v určitej profesii poberajú nižšie dôchodky ako ich kolegovia, ktorí robili tú istú prácu, ale odišli do penzie neskôr. A to len preto, že im dôchodky vypočítali ešte pred rokom 2004!

  • NOVÁ DÔCHODKOVÁ KALKULAČKA: Vyrátajte si, kedy pôjdete do penzie. Štát pridal ďalšie dni!

Prepočítavanie penzií sa týka viac ako 135-tisíc Slovákov, ktorým priznali dôchodok do 31. decembra 2003. Ale pozor, pridané nedostane každý, kto berie nízky dôchodok! „Zvýšenie sa týka seniorov, ktorí vzhľadom na svoj vymeriavací základ a vzhľadom na roky, kedy im bol priznaný dôchodok, nedostali toľko, koľko by mali dostať. Teda tých, ktorí boli prepočtom dôchodku a vtedajšími pravidlami svojím spôsobom poškodení,“ spresnil hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

  • Materská pôjde od nového roka hore. Pozrite sa, komu štát kráľovsky zaplatí!

Kto si prilepší

Zákon delí starodôchodcov na dve skupiny. Prvou sú ľudia, ktorých dôchodok sa určoval podľa predpisov účinných od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003. Zvýšenie dôchodku sa bude v ich prípade prepočítavať individuálne.Starobné dôchodky priznané do konca roku 2003 takmer vôbec nezohľadňovali zásluhovosť. Základnou zásadou bola solidárnosť. Pri výpočte dôchodkov takto štát diskriminoval dôchodcov s nadpriemernými príjmami. Od veľkosti tejto krivdy bude závisieť aj zvýšenie: niekto dostane desiatky eur, iný pár drobných. V priemer sa hovorí o sume približne 50 eur.

Zvýšenie o pevnú sumu

Ďalšou skupinou sú dôchodcovia, ktorí odišli na penziu pred 1. októbrom 1988. Ich dôchodok sa nebude prepočítavať, ale sa zvýši o fixnú sumu 25,50 € mesačne. Dôchodok im vypočítavali minimálne zo zárobku, ktorý nájdete v tabuľke nižšie.

Ak vám dôchodok vypočítavali aspoň zo sumy uvedenej v tabuľke, máte nárok na 25,50 eur mesačne.
Ak vám dôchodok vypočítavali aspoň zo sumy uvedenej v tabuľke, máte nárok na 25,50 eur mesačne.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Nové prepočítanie dôchodku

Nanovo sa dôchodky prepočítajú dôchodcom, ktorým ich vymerali do 31. 12. 2003 a dôchodok im vypočítavali minimálne zo zárobku, ktorý nájdete v tabuľke nižšie.

Ak vám dôchodok vypočítavali aspoň zo sumy uvedenej v tabuľke, penziu vám prepočítajú a mali by ste dostať viac.
Ak vám dôchodok vypočítavali aspoň zo sumy uvedenej v tabuľke, penziu vám prepočítajú a mali by ste dostať viac.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Približne 52-tisíc starobných dôchodkov už Sociálna poisťovňa zvýšila automaticky a svoje peniaze penzisti dostanú v januári 2018. Žiadať nemusia o nič. Zvyšných viac ako 82-tisíc starodôchodcov bude poisťovňa prepočítavať až do 31. októbra 2018 a posudzovať individuálne. Peniaze im potom vyplatí spätne k 1. januáru 2018.

Zvýšia aj vám?

Či patríte k šťastným 135-tisícom Slovákov, ktorí si polepšia, môžete zistiť podľa Kalkulačky, ktorá je zverejnená na stránke Sociálnej poisťovne. K vypleneniu údajov potrebujete rozhodnutie o priznaní dôchodku, kde je napríklad uvedený aj údaj, na základe ktorého zákona vám dôchodok v tom čase vymerali. Kalkulačku nájdete >> TU<<.

Takúto kalkulačku nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.
Takúto kalkulačku nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.
Zdroj: Screenshot Sociálna poisťovňa, Ilustračné foto