A čo bude ešte inak? Kým tento rok ho penzisti dostali vyplatený naraz v máji, v roku 2024 ho budú dostávať v deň výplaty riadneho dôchodku. 

Podmienky na jeho priznanie sa inak v zásade nemenia. Rozdiel oproti tomuto roku tu však je.  ,,Je možné, že dôjde aj k zmene jeho výšky. Rodičovský dôchodok sa totiž vypočítava z vymeriavacieho základu pracujúcich detí. V roku 2024 bude výška rodičovského dôchodku závisieť od vymeriavacieho základu detí v roku 2022. Sociálna poisťovňa bude pritom každoročne prepočítavať sumu rodičovského dôchodku podľa toho, z akého vymeriavacieho základu odvádzali deti poistné na dôchodkové poistenie pred dvomi rokmi,“ uvádza ministerstvo práce.  

Suma rodičovského dôchodku sa určí ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa. Maximálna suma rodičovského dôchodku sa určí ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu, teda sa bude počítať zo sumy 15 648 eur

Aká bude maximálna suma „rodičáku“ v roku 2024, nájdete >> V GALÉRII <<

Rozhodnutie o tom, či rodičovský dôchodok na budúci rok dostanete, vám Sociálna poisťovňa pošle začiatkom roka 2024. 

Z čoho sa počíta suma rodičovského dôchodku? Článok pokračuje na druhej strane >>>