Dobre zvážte, kam nasmerovať svojho deviataka. Ak chcete mať istotu, že sa po maturite nestratí, pozrite si spolu s ním ponuky stredných odborných škôl s duálnym vzdelávaním. Takáto škola pripravuje žiakov pre konkrétnu firmu a na tie profesie, ktoré zamestnávateľ potrebuje. To znamená, že uplatnenie by mal mať zabezpečené každý, kto ju úspešne skončí.

Testy zručnosti

Chcete vedieť, ako funguje duálne vzdelávanie? Pozreli sme sa za vás do Súkromnej strednej odbornej školy automobilovej - Duálnej akadémie v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, ktorá pripravuje žiakov pre Volkswagen, Matador a Siemens. Prihlášku do školy síce treba podať až do 10. apríla, ale do zajtra, teda 28. februára, by ste mali zaslať žiadosť vybratému zamestnávateľovi. Prijímacej skúške do školy totiž predchádza test zručnosti a pohovor u budúceho zamestnávateľa.

Udrela sibírska zima: Pozrite si 7 dôvodov, prečo by ste sa z toho mali tešiť „Máme 200 žiakov v žiadaných odboroch mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení, mechanik nastavovač a najnovšie aj autotronik,“ hovorí predsedníčka združenia Duálna akadémia Jana Široká. „Fungujeme len od septembra 2016, takže máme v duálnom systéme ešte len dva ročníky a v každom je 100 detí,“ dopĺňa.

Najskôr tréningová hala, potom fabrika

Predtým bolo v budove školy 40 rokov učilište Bratislavských automobilových závodov, dnes je tu moderná vzdelávacia akadémia aj s tréningovou halou. „Naši žiaci sa pripravujú na špičkových strojoch. Presne takých, ku ktorým sa postavia aj vo fabrike,“ vyzdvihuje Milan Ráchela, ktorý v škole vedie odborné vzdelávanie.

V ďalšej hale stoja tri tréningové autá pre študentov v odbore autotronik. Všade je čisto ako v lekárni, žiaci sú v montérkach s logom Duálnej akadémie. Jeden týždeň chodia do školy, druhý majú prax v modernej tréningovej hale a v lete brigádu priamo vo fabrike.

 

„Učím sa presne na takých CNC strojoch, na akých budem aj pracovať. Láka ma vyrobiť si vlastnú súčiastku a tu sa to nielen naučím, ale si to aj vyskúšam v praxi, takto navyše väčšinu vecí pochopím už v škole a nemusím sa doma veľa učiť,“ pochvaľuje si druhák Michal, budúci mechanik strojov a zariadení vo Volkswagene. V tejto spoločnosti robí aj jeho otec, preto Michal presne vedel, čo chce robiť a kde sa vyučí.

Žiadne školné

Hoci ide o súkromnú školu, školné sa v Duálnej akadémii neplatí. Žiaci dostávajú od začiatku štúdia štipendium, ktoré sa môže zvýšiť v závislosti od prospechu a dochádzky,“ vysvetľuje Michal. Študent, ktorý má priemer 1,8 – 2,4 dostane 80 € mesačne, ten, kto má lepší priemer ako 1,8 má 100 € mesačne. Od tretieho ročníka, kedy už budú praxovať vo fabrike, to bude ešte viac .

Medzinárodná kvalifikácia

Od budúcich zamestnávateľov majú študenti aj príspevky na ubytovanie, stravovanie a cestovné. Absolventi okrem maturitného vysvedčenia získajú certifikát Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory – s týmito dokladmi môžu bez problémov pracovať aj v Nemecku.

  • Veľké zvyšovanie platov predavačiek v obchodoch: Nástupné mzdy vyletia až na 1100 eur! To, že sa im podarilo vytvoriť akadémiu na úrovni, svedčí pochvala šéfa odborného vzdelávania z centrály britskej automobilky Jaguar Land Rover v Birminghame, ktorý sa prišiel pozrieť do Bratislavy na rekvalifikačný kurz mechatronikov pre novú nitriansku fabriku JLR. „Manažér Ian Eva, ktorý aj sám už niekoľko podobných škôl založil, povedal, že patríme medzi tri najlepšie vzdelávacie centrá pre mechatronikov na svete,“ pochválila sa riaditeľka školy Jana Široká.

Ako funguje duálne vzdelávanie

  • Duálne vzdelávanie má u nás 90 škôl, do systému je zapojených 2 600 žiakov.
  • Žiaci majú týždeň teóriu a týždeň prax. Praktická príprava je vo firmách, ktoré majú so školou zmluvu.
  • Aj žiaci majú zmluvu s konkrétnou firmou, teda so svojím budúcim zamestnávateľom.
  • Ešte počas štúdia dostávajú odmenu „za produktívnu prácu“ vo fabrike.

Čo si myslia zamestnávatelia

Do systému duálneho vzdelávania sa dodnes zapojilo iba 90 škôl. Kde vidí príčiny, že sa školy do toho nehrnú, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, hovorí člen jej prezídia Andrej Hutta:

Je to veľmi jednoduché. Pri súčasnom nastavení, škola , ktorá vstúpi do systému duálneho vzdelávania, prichádza o časť finančných prostriedkov od štátu, teda z normatívu zabezpečujúceho jej fungovanie. Váhanie škôl je za takýchto podmienok pochopiteľné. Navyše niektoré typy profesií sa nedajú vhodne uchopiť prostredníctvom klasického duálneho vzdelávania a preto sa snažíme, aby bol uznaný a zavedený systém tzv. zamestnávateľských centier alebo inak nazývaných centier nadpodnikového vzdelávania, ktoré by tieto medzery vyplnili.