Nárok na príspevok na bývanie by v prípade schválenia zákona mohol mať vlastník alebo nájomca bytu, ak sú jeho náklady na bývanie vyššie ako 30 percent z jeho príjmu. Zákon zároveň obmedzuje hornú hranicu príjmu žiadateľa.

O koľko by si vlastník či nájomca prilepšil, sa dozviete TU »»»

Vyššie náklady na bývanie by štát preplatil, maximálne však do 20 percent príjmu vlastníka nehnuteľnosti alebo 30 percent príjmu v prípade nájomníka. Za vlastníka bytu sa považuje aj osoba s vecným bremenom pri jeho užívaní a tiež podnájomník celého bytu alebo jeho časti, ak nehnuteľnosť užíva so súhlasom vlastníka bytu.

Pokiaľ bude návrh schválený, o vyplácanie príspevku bude treba žiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny písomne alebo elektronicky, pričom príspevok bude žiadateľ dostávať najneskôr do konca mesiaca. Účinnosť sa navrhuje od 1. mája 2023.