Ústredný krízový štáb navrhol nové opatrenia, ktoré by mali vstúpiť do platnosti už od štvrtka. Premiér naznačil, že chce vyhlásiť aj núdzový stav. Ten však ešte musí schváliť vláda.

1. Hromadné podujatia

Zakázané budú športové, kultúrne, spoločenské, firemné, cirkevné a iné hromadné podujatia. Rušia sa teda aj divadelné predstavenia, koncerty či kiná. „Čo by som chcel zdôrazniť sú rodinné oslavy. Tie nevieme nejakým spôsobom príkazne zakázať, aby sa nekonali. Ale kedže je situácia naozaj vážna, odporúčame, aby sa rodinné oslavy preložili na vhodnejšiu dobu,“ vyzýva hlavný hygienik.

Výnimkou budú obrady svadieb, pohrebov a krstov a zasadnutí orgánov verejnej moci. Výnimka sa bude vzťahovať aj na podujatia, kde budú mať všetci účastníci negatívny PCR test na COVID-19 nie starší ako 12 hodín. Organizátor bude povinný nahlásiť konanie takéhoto podujatia na regionálny úrad verejného zdravotníctva 48 hodín predtým.

2. Kostoly

Zakázané budú aj bohoslužby v kostoloch, púte či iné cirkevné stretnutia. „Ani omše sa nebudú konať, musí sa nájsť nejaký spôsob, možno vysielania cez internet alebo televíziu,“povedal hlavný hygienik Ján Mikas. Výnimku budú mať len spomínané cirkevné ceremioniály ako krst, sobáš a pohreb. Limit účastníkov na obradoch je ešte predmetom rokovania. Oslava po obrade je zakázaná.

3. Šport

Zakázať sa majú aj športové podujatia. Zrejme nebudú možné ani športové zápasy bez divákov. Výnimku by mohli udeliť v prípade, že by všetci športovci mali negatívny test na koronavírus nie starší ako 12 hodín. Výnimku budú mať športové tréningy. Otvorené ostanú aj fitnescentrá, kde však návštevníci musia nosiť rúško. V prípade plavárne či wellness budú rúška odporúčané.

4. Reštaurácie

Otváracia doba pre reštaurácie, podniky, kantíny, bufety či kaviarne bude od 6.00 do 22.00. Zákaz platí pre všetky zariadenia verejného stravovania, kde sa nedá sedieť. Výnimku nonstop prevádzky majú rozvoz stravy a nápojov či predaj cez okienko.

5. Obchody

V obchodoch a obchodných domoch budú naďalej povinné rúška a dezinfekcia rúk, dodržiavať sa musia dvojmetrové odstupy. Obmedzený bude počet zákazníkov podľa veľkosti prevádzky – jeden zákazník na plochu 10 metrov štvorcových. Opatrenia by mali kontrolovať zamestnanci obchodu či obchodného domu. V prípade obchodných domov sa to bude prepočítavať na jednotlivé prevádzky, nie na spoločné priestory.

Ďalšie opatrenia čítajte na nasledujúcej strane >>>