Tretina opýtaných na svojej banke oceňuje najmä to, že nemá žiadne, prípadne má len nízke poplatky za vedenie účtu. Vyše štvrtiny (27 %) si najviac cení mobilnú aplikáciu, ktorá sa ľahko ovláda a má mnoho užitočných funkcionalít. Ďalším rozhodujúcim kritériom, ktoré berú Slováci do úvahy pri výbere banky, je kvalitný internet banking. Je kľúčový pre 32 % klientov.

Pre klientov vzrástol význam výšky úrokovej miery. Tá je najdôležitejšia pre 26 % opýtaných, pričom v predchádzajúcom roku to bolo 22 %. Moderná mobilná aplikácia na správu svojich financií je rozhodujúca pre 24 % respondentov. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že na odporúčanie svojich priateľov, známych či členov rodiny sa spolieha 11 % respondentov a veľkosť banky berie do úvahy šesť percent oslovených.

Pre viac ako dve tretiny (68 %) obyvateľov Slovenska by bol výrazný nárast poplatkov za vedenie bežného účtu najsilnejším motívom na zmenu súčasnej banky. S výrazným odstupom nasledujú faktory ako zlé finančné výsledky banky, tie by boli dôvodom na zmenu banky u 23 % respondentov, a 15 % opýtaných uviedlo ako dôvod nepríjemný či neochotný personál. Ďalšími dôvodmi, pre ktoré by klienti začali uvažovať nad zmenou banky, sú neprehľadný a nespoľahlivý internet banking (14 %), negatívne informácie o banke (13 %) a chýbajúce služby či produkty (13 %).

Osem percent respondentov by mohla odradiť aj slabá mobilná aplikácia. Približne päť percent opýtaných by uvažovalo nad zmenou banky aj pre chýbajúce moderné platobné technológie, ako napríklad Apple Pay či Google Pay.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že takmer tri štvrtiny (73 %) Slovákov majú presný prehľad o tom, za aké služby a v akej výške platia vo svojej banke poplatky. V porovnaní s minulým rokom sa toto povedomie zvýšilo z pôvodných 69 %. Naopak, presný prehľad o službách a výške poplatkov vo svojej banke nemá viac ako štvrtina (27 %) klientov bánk.

Väčšina Slovákov uvádza, že je so svojou hlavnou bankou spokojná. Svoju spokojnosť vyjadrilo 93 % opýtaných, z nich je veľmi spokojných 33 % a skôr spokojných 60 %. Celková spokojnosť klientov bánk tak zostáva rovnaká ako v predchádzajúcom roku. Na druhej strane však poklesol podiel veľmi spokojných klientov, a to na 33 % zo 41 % v predminulom roku. Naopak, nespokojnosť deklaruje sedem percent klientov.

Prieskum sa uskutočnil v novembri online medzi 920 používateľmi od 18 do 60 rokov.