Ako ďalej o prieskume informovala Ľudmila Bolhová, PR a marketingová špecialistka Intrum Slovakia, 8 z 10 spotrebiteľov sa obáva vplyvu rastúcich cien potravín a energií na ich finančnú situáciu. Jeden zo štyroch respondentov prieskume sa domnieva, že v nasledujúcich 12 mesiacoch nebude mať dostatok peňazí na zaplatenie niektorého zo svojich účtov za energie.

Rovnaký podiel respondentov tvrdí, že počas posledného roka už nejaký účet nezaplatili. Na Slovensku sú obavy z nárastu cien potravín a energií ešte výraznejšie (87 %), zatiaľ však neschopnosť uhradiť niektorý z účtov potvrdilo menší počet (19 %) respondentov ako je európsky priemer.

"Iba 2 % Slovákov uvádza, že inflácia nemá na nich vplyv. Alarmujúce je, že 88 % domácností udáva negatívny dosah inflácie na ich domáce financie. Dokonca aj tí spotrebitelia, ktorých sa napríklad pandémia COVID-19 relatívne nedotkla, dnes vplyv vysokej inflácie pociťujú tiež. Je prirodzené, že po dlhých rokoch nízkej inflácie a uvoľnenej menovej politiky spôsobil prudký nárast cien a rastúce úrokové sadzby u spotrebiteľov hlboký pesimizmus, pokiaľ ide o budúcnosť," spresnil Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia.

Mladší spotrebitelia podľa prieskumu pociťujú osobitný vplyv na svoj spoločenský život a na pokrytie rastúcich nákladov častejšie využívajú možnosť "kúpiť teraz/zaplatiť neskôr". Až 31 % respondentov vo veku 18 až 21 rokov potvrdilo, že takto postupujú čoraz častejšie. Rovnaká je aj situácia na Slovensku. Je to znepokojujúci trend, ktorý by v ich budúcnosti mohol viesť k vážnym problémom s dlhmi.

Anketa
Pocítili ste aj vy negatívny vplyv inflácie?

Spomedzi spotrebiteľov, ktorí očakávajú, že v nasledujúcich 12 mesiacoch nebudú vedieť zaplatiť všetky účty, väčšina tvrdí, že ako prvé by vynechala platbu účtov za internetové nákupy (napríklad e-shopy, e-mailové objednávky). Podľa prieskumu štyria z desiatich majú v pláne požiadať o výraznejšie zvýšenie platu, aby mohli zlepšiť svoju finančnú situáciu.

"Značná väčšina respondentov očakáva, že vysoká inflácia bude pretrvávať roky. To naznačuje malú vieru v schopnosť našich vládnych predstaviteľov dostať ceny pod kontrolu. Cenové šoky budú mať prirodzene výrazný vplyv na štruktúru výdavkov spotrebiteľov, pričom sa zvýši riziko nesplácania účtov s nižšou prioritou. Zároveň musia podnikatelia počítať s tlakom na zvyšovanie miezd zo strany zamestnancov," dodal Musil.

Prečítajte si tiež: