Máte trvalý pobyt v dedine na východe, ale počas prezidentských volieb budete v Bratislave, alebo plánujete rodinný výlet či lyžovačku? Aj tak môžete ovplyvniť, kto bude najbližších päť rokov reprezentovať našu krajinu. Hlasovací preukaz vás oprávňuje voliť v ktoromkoľvek okrsku na Slovensku.

Prvé kolo prezidentských volieb sa koná 16. marca, druhé 30. marca. Hlasovací preukaz vám na požiadanie vydá obec, v ktorej máte trvalý pobyt. „Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu," informuje ministerstvo vnútra. Ak by ste nakoniec aj tak volili doma, je to poriadku, obec vás na zoznam znova dopíše, keď sa preukážete hlasovacím preukazom.

Existuje viacero možností, ako hlasovací preukaz získate. Najjednoduchšie je poslať e-mail na adresu, ktorú každá obec či mesto zverejňuje na svojej webstránke. Hlasovací preukaz vám pošlú poštou do vlastných rúk na vami zadanú adresu a môžete voliť. Ale pozor! Žiadosť e-mailom je nevyhnutné poslať najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, čiže do pondelka 25. februára.

Anketa
Využijete hlasovací preukaz?
  • 50%
  • 27%
  • 23%

O vydanie preukazu môžete požiadať aj klasickým listom. Aj ten však musíte stihnúť poslať najneskôr v pondelok. Ak tento termín prešvihnete, možnosťou je ešte obec požiadať osobne alebo cez splnomocnenú osobu. To je možné najneskôr do posledného dňa predo dňom konania volieb, teda až do 15. marca.

O hlasovací preukaz musíte požiadať.
O hlasovací preukaz musíte požiadať.
Zdroj: Plus JEDEN DEŇ

Na žiadosť nezabudnite napísať deň konania volieb, na ktorý chcete dostať hlasovací preukaz. Ak ide o obe kolá, uveďte oba dni volieb. Jeden hlasovací preukaz je totiž platný len na jeden deň konania volieb.

Čo musí obsahovať žiadosť
  • meno a priezvisko
  • rodné číslo
  • štátnu príslušnosť
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú vám doručia hlasovací preukaz (ak je iná ako adresa trvalého pobytu)
  • deň konania volieb, na ktorý chcete dostať hlasovací preukaz (ak ide o obe kolá, uveďte oba dni konania volieb)