Jednou z podmienok na jeho priznanie totiž je, aby jeho suma ku dňu, od ktorého o predčasný dôchodok žiadate, bola vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima (dnes 234,42 eura), a teda vyššia ako 375,10 eura.

Avšak suma 375,10 platí len do konca júna. Od júla sa totiž mení suma životného minima na 268,88 eura. Od júla tak bude platiť, že nárok na predčasný dôchodok budete mať až od sumy 430,30 eura mesačne. Ak bude vypočítaná suma dôchodku nižšia, zamietnu vám ho.

O KOĽKO SA ZVÝŠIA DÔCHODKY V ROKU 2024? PROGNÓZU NÁJDETE V GALÉRII

K tomu všetkému ešte musíte mať odpracovaných najmenej pätnásť rokov a mať najviac dva roky do riadnej penzie. Ak sa do dôchodku chystáte po odpracovaní 40 rokov, v tom prípade podmienka veku neplatí. A čo je veľmi dôležité, keď o predčasný dôchodok budete žiadať, nesmiete pracovať. Ani na dohodu.

Príklady výpočtu

Príklad č. 1

Pán Karol sa rozhodol požiadať o predčasný dôchodok do konca júna. Do dôchodku mu chýba jeden rok. Sociálna poisťovňa mu vypočítala penziu 410 eur. Z nej ale odpočíta 6,5 percenta za skorší odchod do
dôchodku, čiže jeho penzia bude 383,40 eura. K tejto sume pripočíta tohtoročnú valorizáciu o 11,8 percenta, teda 45,30 eura. Suma jeho dôchodku tak bude 428,60 eura.

Suma predčasného dôchodku je vyššia ako zákonom stanovených 375,10 eura, tento dôchodca tak penziu dostane.

Príklad č.2

Pán Dušan si podá žiadosť o dôchodok v júli. Aj jemu chýba do penzie jeden rok, odpracoval tiež 40 rokov. Aj jemu vypočíta Sociálna poisťovňa dôchodok v sume 410 eur, z ktorej mu odráta 6,5 percenta a zníži mu dôchodok na 383,40. K tejto sume pripočíta valorizáciu 45,30 a suma jeho dôchodku tak bude rovnaká ako penzia pána Karola – 428,60 eura.

Avšak keďže na rozdiel od Karola požiadal Dušan o dôchodok až v júli, keď už začala platiť nová minimálna suma predčasného dôchodku, tento mu Sociálna poisťovňa neprizná, lebo jeho dôchodok nebude vyšší ako 430,30 eura. Aké má Dušan možnosti? Prihlásiť sa na úrad práce a požiadať o dávku v nezamestnanosti alebo požiadať bývalého zamestnávateľa, či ho prijme späť do práce alebo si nájsť novú prácu.

Príklady sú len ilustračné.

Máme dva druhy predčasných dôchodkov. Aký je medzi nimi rozdiel? Článok pokračuje na druhej strane >>>