Jednou z najviac postihnutých krajín Európy novým koronavírusom je stále Taliansko. Práve tam si lekári všimli, že na nemocničných lôžkach leží viac mužov ako žien. Aj štatistiky úmrtia na toto ochorenie hovoria o vyššej úmrtnosti mužov, dokonca aj keď sú v nižšom veku.

Podobný trend ako Taliani spozorovali aj doktori v Číne. Podľa čínskej epidemiologickej správy, ktorá skúmala 44 672 pozitívnych prípadov na COVID-19, sa zistilo, že na ochorenie podľahlo 2,8 % mužov v porovnaní s 1,7 % žien.

Dokonca sa preukázalo, že aj pri deťoch do 16 rokov zohráva pohlavie istú úlohu. Štúdia New England Journal of Medicine skúmala 171 detí a dospievajúcich, ktorí boli liečení na COVID-19 vo Wuhane. Vyplynulo z nej, že až 61 % nakazených bolo mužského pohlavia.

Prečo je to tak?

Dohady sa rôznia. Jednou z možných biologických príčin je to, že muži celkovo nie sú tak dobrí pri vytváraní imunitnej odpovede na ochorenia. Nie len pri COVID-19, ale aj pri iných chorobách.

 „Muži pri mnohých vírusových infekciách dýchacích ciest majú horšie výsledky. Ženy s nimi bojujú lepšie,“ tvrdí profesorka Sabra Kleinová z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Ďalším vysvetlením môže byť to, že hormón estrogén prítomný v ženskom organizme zohráva dôležitú úlohu v imunite. Faktom taktiež je, že na chromozóme X je kódovaný veľký počet génov imunitného systému. Ženy, na rozdiel od mužov, majú tieto chromozómy dva. Aj to môže hrať významnú úlohu pri zvládaní ochorení.  

Exustujú však aj iné dôvody. Čítajte na ďalšej strane  »»»